AccorHotels har tecknat avtal med en grupp internationella investerare om försäljning av majoritetsandelar i AccorInvest. Inledningsvis säljer AccorHotels 55 procent av AccorInvest till de statliga investeringsfonderna PIF och GIC  där bland andra Credit Agricole Assurances, Colony NorthStar och Amundi ingår. Affären beräknas vara värd 4,4 miljarder Euro.

Sébastien Bazin (accorhotels)

— Avtalet utgör en viktig milstolpe för koncernen. Förra sommaren knoppades AccorInvest av och formades till en fristående juridisk enhet. Nu samlar vi en grupp ledande investerare, som med utgångspunkt från AccorInvests ledande globala position samt dess kvalitet på tillgångar, ska bygga en långsiktig relation mellan AccorInvest och AccorHotels, säger Sébastien Bazin, koncernchef och styrelseordförande för AccorHotels.

— Nya aktieägare i kombination med avknoppningen av AccorInvest kommer att ge AccorHotels nytt utrymme att växa och utveckla nya innovationsstrategier, vilket skapar mervärde för aktieägarna. Samtidigt kommer AccorInvest att kunna utnyttja det nya ägarstödet för att stärka sin finansiella struktur och portfölj av tillgångar, fortsätter han.

De hotell som ägs av AccorInvest kommer långsiktigt att drivas av AccorHotels enligt ett avtal som sträcker sig över en 50-årsperiod (med möjlighet till en 15-årig förlängning) för lyx- ochexklusiva hotell, samt över en 30-årsperiod (med möjlighet till en 10-årig förlängning) förhotell inom mellanklass- och ekonomisegmentet.

Med nära 30 000 anställda och verksamheter i 27 länder är AccorInvestvärldsledande inom hotellfastigheter. Idag har bolaget en portfölj med 891 hotell inom ekonomi- och mellanklassegmenten, varav majoriteten är belägna i Europa. Av dessa ägs 324 av AccorInvestoch 567 drivs under fasta eller rörliga leasingavtal.

Transaktionen är under granskning och inväntar godkännanden från myndigheter, vilket beräknas slutföras under andra kvartalet 2018.

Läs flera nyheter om AccorHotels HÄR och HÄR – Flera B2B-nyheter finns  HÄR och HÄR

Kommentarer