Dan Björk, tidigare Sales and Marketing Director på ICEHOTEL, blir svensk projektledare i Interreg-projektet Visit Arctic Europe. Projektet är ett nydanande samverkansprojekt mellan de arktiska destinationerna i Skandinavien – Swedish Lapland, Northern Norway och Finnish Lapland.

Dan Björk (swedishlapland.com)

Dan Björk (swedishlapland.com)

Dan kommer leda och coacha destinationen Swedish Laplands deltagande besöksnäringsentreprenörer till nya gränsöverskridande affärssamarbeten och nya internationella marknader. Arbetet kommer drivas tillsammans med den Finska och Norska projektledaren och grannländernas deltagande företag.

– Dan Björks gedigna erfarenhet och kompetens tillsammans med hans omfattande internationella nätverk gör honom till en värdefull resurs för projektets deltagare. Det kommer att bidra till våra möjligheter att få fler internationella besökare i regionen, säger Rauno Posio, övergripande projektansvarig i Visit Arctic Europe.

– Med mina 35 år i branschen, där jag varit med om att både bygga upp den lokala destinationen Kiruna och den regionala destinationen Swedish Lapland, är denna samverkan över gränserna både helt naturlig och ett måste, menar Dan Björk. Jag kan bara se enorma möjligheter med att binda ihop vår gemensamma arktiska resedestination som enligt mitt tycke kan leverera ett av världens mest diversifierade utbud hela året om, menar Dan Björk.

Statsrådets kansli på uppdrag av statsministrarna från Norge, Sverige och Finland har tagit fram rapporten “Tillväxt från Norr – Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i arktiska Skandinavien?”

Här konstateras att det är gemensam marknadsföring av hela området som kan ge en ökad turism, då alla tre länder har stark attraktionskraft med upplevelser från midnattssol till norrsken och samtidigt står inför samma utmaningar i form av säsongsförlängning samt att få varje besökare att stanna längre i området.

– I rapportens slutsatser beskrivs en önskad utveckling mer mot specialiserad turism istället för massturism där fokus riktas mot tematiska attraktioner och målgrupper. Det är helt i linje med våra entreprenörers strategiska inriktning, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board som även ser fram mot ett fördjupat partnerskap med VisitSweden som kommer vara aktiva i “team Sweden” och bidra med sina kompetenser och resurser kopplat till kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter.

Rapporten föreslår även att man bör kombinera säsongsmässiga styrkor och att marknadsföra arktiska Skandinavien som en helhet då gästen ser området som ett och samma.

– Min erfarenhet är att våra kunder och internationella återförsäljare redan har upptäckt detta. Visit Arctic Europe öppnar upp för ett helt nytt samspel där vi ges möjlighet att jobba strukturerat för att svara upp mot marknadens efterfrågan och tillsammans mobilisera större finansiella resurser för att investera i internationell synlighet och konkurrenskraft, menar Dan Björk.

Fram till tillträdandet av nya tjänsten verkar Dan som ansvarig för den Brittiske turoperatören Discover the Worlds etablering av ny resedestination i Namibia och Botswana.

Mer om projektet här

Kommentarer