I februar 2016 begynder Scania at gennemføre tests af eldrevne lastbiler. Formålet med projektet er at demonstrere og evaluere teknologien til overførsel af elektricitet, herunder overførsel af elektricitet via luftledninger til køretøjer, som er udstyret med en strømaftager (pantograf).

Planen er, at Scanias lastbiler skal indsættes til godstransport på en to kilometer lang teststrækning, som vil blive opført mellem havnen i Gävle og Storvik langs med motorvej 16. Lastbilerne er udstyret med en hybriddrivlinje til eldrift, som er udviklet af Scania.

Elektriciteten til lastbilerne overføres fra luftledninger over lastbilerne via en strømaftager, som er monteret på rammen bag førerkabinen. Denne teknologi er blevet udviklet af Siemens, som sammen med Scania siden 2013 har gennemført tests med eldrevne lastbiler på virksomhedens forskningsanlæg uden for Berlin.

I februar 2016 vil Scania begynde at gennemføre tests af eldrevne lastbiler. Formålet med projektet er at demonstrere og evaluere teknologi til overførsel af elektricitet, herunder overførsel af elektricitet via luftledninger til køretøjer, som er udstyret med en strømaftager (pantograf). (Scania)

I februar 2016 vil Scania begynde at gennemføre tests af eldrevne lastbiler. Formålet med projektet er at demonstrere og evaluere teknologi til overførsel af elektricitet, herunder overførsel af elektricitet via luftledninger til køretøjer, som er udstyret med en strømaftager (pantograf).
(Scania)

Muligheden for at køre tunge lastbiler ved brug af elektricitet på denne måde betyder, at lastbilers fleksibilitet i forhold til at udføre transportopgaver ved brug af elektricitet og som en almindelig hybridlastbil opretholdes, samtidig med at op til 80-90 procent af CO2-udledningen fra traditionel anvendelse af fossile brændstoffer forsvinder. Driftsomkostningerne vil være lave, da energiforbruget vil være meget lavere på grund af elmotorens effektivitet, og fordi elektricitet er en billigere energikilde en dieselolie.

“De potentielle besparelser med hensyn til brændstof, som kan opnås via elektrificering, er betydelige, og teknologien kan blive en hjørnesten for fossilfri vejtransport. Elektriske veje er også en måde, hvorpå man kan udvikle mere miljøvenlig transport ved brug af det eksisterende vejnet,” udtaler Nils-Gunnar Vågstedt, som er ansvarlig for Scanias forskning på dette område.

Demonstrationsanlægget til teknologi til overførsel af elektricitet er en del af projektet til opførelse af elektriske veje, som er et af de største nyskabende projekter, som er i gang i Europa i øjeblikket. I samarbejde med den svenske transportforvaltning, det svenske energiagentur og VINNOVA vil erhvervslivet og forskerne demonstrere og evaluere elektriske veje som en mulig metode til at reducere brugen af fossile brændstoffer inden for transportsektoren.

I februar 2016 begynder Scania at gennemføre tests af eldrevne lastbiler. Formålet med projektet er at demonstrere og evaluere teknologien til overførsel af elektricitet, herunder overførsel af elektricitet via luftledninger til køretøjer, som er udstyret med en strømaftager (pantograf).

Planen er, at Scanias lastbiler skal indsættes til godstransport på en to kilometer lang teststrækning, som vil blive opført mellem havnen i Gävle og Storvik langs med motorvej 16. Lastbilerne er udstyret med en hybriddrivlinje til eldrift, som er udviklet af Scania.

Elektriciteten til lastbilerne overføres fra luftledninger over lastbilerne via en strømaftager, som er monteret på rammen bag førerkabinen. Denne teknologi er blevet udviklet af Siemens, som sammen med Scania siden 2013 har gennemført tests med eldrevne lastbiler på virksomhedens forskningsanlæg uden for Berlin.

Muligheden for at køre tunge lastbiler ved brug af elektricitet på denne måde betyder, at lastbilers fleksibilitet i forhold til at udføre transportopgaver ved brug af elektricitet og som en almindelig hybridlastbil opretholdes, samtidig med at op til 80-90 procent af CO2-udledningen fra traditionel anvendelse af fossile brændstoffer forsvinder. Driftsomkostningerne vil være lave, da energiforbruget vil være meget lavere på grund af elmotorens effektivitet, og fordi elektricitet er en billigere energikilde en dieselolie.

“De potentielle besparelser med hensyn til brændstof, som kan opnås via elektrificering, er betydelige, og teknologien kan blive en hjørnesten for fossilfri vejtransport. Elektriske veje er også en måde, hvorpå man kan udvikle mere miljøvenlig transport ved brug af det eksisterende vejnet,” udtaler Nils-Gunnar Vågstedt, som er ansvarlig for Scanias forskning på dette område.

Demonstrationsanlægget til teknologi til overførsel af elektricitet er en del af projektet til opførelse af elektriske veje, som er et af de største nyskabende projekter, som er i gang i Europa i øjeblikket. I samarbejde med den svenske transportforvaltning, det svenske energiagentur og VINNOVA vil erhvervslivet og forskerne demonstrere og evaluere elektriske veje som en mulig metode til at reducere brugen af fossile brændstoffer inden for transportsektoren.

 

Kommentarer