Nu har Tillväxtverket och SCB släppt den preliminära övernattningsstatistiken för sommarmånaderna juni till augusti 2017. Antalet gästnätter inom den värmländska besöksnäringen ligger på en stabil nivå, knappt en miljon gästnätter under juni-augusti, vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år. Antal gästnätter för Sverige som helhet har under samma tidsperiod minskat med 1,4 procent. Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor men exkluderar övernattande i egna fritidshus, via Airbnb och boende hos släkt och vänner.

Även sett till årets första åtta månader har Värmland haft en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet. Gästnätterna i Värmland har under den perioden ökat med 2,2 procent jämfört med 1 procent för Sverige som helhet.

Värmland fortsätter vara ett populärt resmål för internationella gäster. Antalet gästnätter från övriga Europa exklusive norden ökade med 4,7 procent under sommaren medan motsvarande siffra för Sverige som helhet var 2,8 procent. De marknader som ökat mest för Värmlands räkning under sommaren 2017 jämfört med samma period 2016 i absoluta tal är Tyskland, Sverige, Sydkorea och USA.

– Värmlands position som en attraktiv besöksdestination för både svenska och utländska gäster är fortsatt stark säger Jonas Jacobsson, vd för Visit Värmland.

– Att vi lyckas behålla en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet är glädjande och i linje med Värmlands besöksnäringsstrategi.

Besöksnäringen skapar stora intäkter för Sverige och ökade med 6 procent under 2016 till 296 miljarder kronor. Exportvärdet är dubbelt så stort som järn- och stålexporten (51 miljarder 2016), och ökar snabbare än Sveriges totala export. Under 2016 spenderade utländska besökare 119,6 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 176,4 miljarder kronor i Sverige.

Läs flera nyheter om Värmland HÄR 

Kommentarer