Widerøe’s Flyveselskap AS mottok torsdag den 3. mai  2018 varsel om vedtak fra ESA, etter undersøkelser som ble gjennomført av EFTAs overvåkingsorgan 17. juni 2014. Varselet fra ESA er ikke et endelig vedtak. Widerøe avviser anklagene.

Forholdene som er undersøkt gjelder to anbud på såkalte FOT-ruter (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) på det norske kortbanenettet i 2012 og 2013.

– Selv om det snart er fire år siden EFTA kom på uanmeldt besøk og foretok sine første undersøkelser, er det nå første gang vi får innsyn i helheten og konkrete detaljer om hva vi faktisk er anklaget for, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe’s Flyveselskap AS.

Stein Nilsen (wf.no)

– Først nå får vi anledning til å møtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak, og er grunnleggende uenige i anklagene. Widerøe’s Flyveselskap er uenig i både faktabeskrivelsen og de juridiske vurderingene som ESA baserer dette varselet på, sier Nilsen.

Han understreker at varselet fra ESA ikke er en endelig konklusjon, men en foreløpig vurdering.

– ESA har antagelig jobbet med dette siden 2012/2013. Prosessen etter deres formelle besøk i 2014 har vært både lang og ekstremt tidkrevende. Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på. Vi vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som man ber om. Samtidig får vi nå for første gang muligheten til å dokumentere og argumentere mot konkrete faktum, påstander og eventuelle misforståelser i saken, sier Stein Nilsen.

Widerøe’s Flyveselskap AS har nå fått frist til 3. juli til å svare skriftlig på varselet fra ESA.

Les også: ESA åpner sak mot Widerøe (juni 2016) – ESA-granskingen: Widerøe stiller seg uforstående (juni 2016)

Flere relaterte saker finner du HER og HER

Kommentarer