Norwegian økte mest på langrutene og i det europeiske nettverket. Det viser passasjertallene for november 2015. Selskapet fraktet 1.95 millioner passasjerer, noe som er en økning på 11 prosent iforhold til samme måned ifjor, mens kabinfaktoren økte  med 4,1 prosentpoeng til 83,1 prosent. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 13 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med åtte prosent denne måneden.

– Det er gledelig at den positive trafikkutviklingen fortsetter også denne måneden, selv i overgangen til en periode med tradisjonelt sett lavere etterspørsel. Vi ser at stadig flere reisende benytter seg av Norwegians store europeiske rutenett for å fly videre til USA, noe som beviser at et sterkt Norwegian i hele Europa styrker langdistansesatsningen og omvendt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Kommentarer