Bergen lufthavn Flesland fikk en passasjerøkning på nærmere 103 prosent i mai i forhold til samme måned ifjor. Det er klart mest blant de store flyplassene. Deretter kom Trondheim, Tromsø, Stavanger og Oslo lufthavn. Størst økning av alle hadde Skagen ved Stokmarknes med nesten 500 prosent i forhold til mai 2020.

Bergen lufthavn Flesland har Vestlandets lengste rullebane. Bane nr. to er under planlegging (Foto: Varde/Avinor)

Det ble i mai 2021 gjennomført 1.067.700 flyreiser over Avinor sine lufthavner. Av disse var 946.823 på det norske innenriksnettet.

Pandemien preger fortsatt trafikktallene, men sammenlignet med mai 2020 øker antall reisende med 78,6 prosent. Sammenlignet med mai 2019 synker antall reisende med 77 prosent.

– Vi ser nå at det er mer bevegelse i markedet, og da spesielt på innland som ser en jevn økning uke for uke. Sett opp mot 2020 er det en god økning på både innland og utland, men bruker vi 2019 som referanse ser bilde ganske annerledes ut med en nedgang på henholdsvis 65 prosent (64,6 prosent) innenlands og 96 prosent utenlands. Så trafikken ligger fortsatt godt under det vi før pandemien anså som et normalnivå, men med videre lettelser i restriksjoner forventer vi en jevn økning inn i sommermånedene grunnet mer mobilitet i samfunnet, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Kjempehopp på Flesland – “beskjeden” økning på OSL

Tilsammen 336.769 passasjerer reiste over Oslo lufthavn i mai, noe som er 56.9 prosent flere enn samme måned ifjor. Norsk innenriks økte med 51.7 prosent til 281.933, mens utenrikstrafikken steg med 91 prosent til 54.776.

Totalt 188.484 passasjerer reiste over Bergen lufthavn Flesland i mai 2021. Det er hele 102.7 prosent flere enn samme måned ifjor. Den norske innenrikstrafikken økte med 120.9 prosent til 156.628 passasjerer, utenriks med 309.8 til 11.229 og helikoptertrafikken offshore med 4.8 prosent til 16.973 reisende.

Trondheim lufthavn Værnes hadde 106.179 passasjerer i mai – opp 95.4 prosent fra samme måned ifjor. Det 102.153 reisende med innenriksflyene – 90.3 prosent flere enn i mai 2020, mens utenrikstrafikken steg med formidable 1537,0 prosent til 1.326.

Stavanger lufthavn Sola kunne vise til 95.304 passasjerer i mai – opp 71.6 prosent siden samme måned ifjor. På Sola økte utenrikstrafikken med hele 3252,7 prosent til 7.510, norsk innenriks med 68.9 til 69.766 og helikoptertrafikken offshore med 34.1 prosent til 17.897.

Tromsø lufthavn økte med 82.6 prosent til 81.651 passasjerer inkludert transitt. Norsk innenriks sto for så og si alle passasjerene på flyplassen med 78.586 som er 79.3 prosent flere enn i mai 2020.

Den flyplassen som fikk størst økning i mai var lille Stokmarknes lufthavn på Skagen i Vesterålen. Her gjorde passasjertallet et hopp på 4977.7 prosent til 6.587

Antall flybevegelser på Avinors flyplasser økte med 41 prosent sammenlignet med samme måned i 2020, og sank med 42,3 prosent sammenlignet med 2019.

Kommentarer