Totalt 2.069.288  passasjerer  reiste over  København lufthavn Kastrup i november 2015. Det er hele 12.2 prosent flere enn i samme måned året før.

København-Kastrup befestet sin posisjon som  Skandinavias hovedflyplass i november. Det var den europeiske og interkontinantale trafikken som sto bak mesteparten av trafikkøkningen , men også dansk innenriks viste denne gang fremgang.

Europatrafikken økte med 13.2 prosent, den interkontinentale med 7,8 og dansk innenriks med 7,2 prosent. London er fortsatt største destinasjon fra København -Kastrup, fulgt av Stockholm, Oslo og Aalborg.

Kommentarer