Skatteetaten har sendt ut vedtak om avskilting og registreringssperre til de som ikke har betalt årsavgift for kjøretøy.

Med 132 000 kjøretøy som risikerer avskilting, er andel ubetalte krav på samme nivå som i 2015. Se tall for avskiltingsvedtak fordelt på fylke og kommune.

Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype. Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Kontrolleres kjøretøyet på veien, kan skiltene beholdes dersom eieren betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner på stedet. Hvis kjøretøyet blir avskiltet og eieren ønsker å få skiltene tilbake, må et påskiltingsgebyr på 1460 kroner betales til Statens vegvesen.

I september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på de som ennå ikke har betalt.

Avgift på avskiltet kjøretøy

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er årsavgiftspliktige i 2016. Det er ikke fritak for avgiften for kjøretøy som ble avskiltet, med mindre eieren leverte det til vraking senest 21. mars 2016.

Halv avgift ved vraking før 1. juli

Dersom eieren leverer kjøretøyet til vraking i perioden 22. mars til og med 30. juni, betaler Skatteetaten halv avgift tilbake til den siste registrerte eieren.

Vi svarer på spørsmål

Skatteetaten svarer på spørsmål om årsavgift på tlf. 22 07 76 00 fra kl. 8.00 til 15.00 alle hverdager.

Dette er første gang Skatteetaten sender ut vedtak om avskilting, etter overtakelse av ansvar for årsavgift fra Tolletaten ved nyttår.

Kommentarer