Norwegian fikk et resultat etter skatt på minus 538 millioner kroner i første kvartal. Det er en forbedring på 57 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Pilotstreiken og en svak norsk krone påvirket resultatet, mens en god passasjervekst i Europa og en forbedret kabinfaktor på hele seks prosentpoeng slo inn positivt. Bookingtallene fremover er også positive, ikke minst på langdistanserutene.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos (©otoerres)

Norwegian-sjef Bjørn Kjos (©otoerres)

Norwegian omsatte for 4,034 milliarder kroner i første kvartal 2014. Det er  en økning på 14 prosent fra samme periode året før. Nærmere fem millioner passasjerer fløy med selskapet, noe som utgjorde en vekst på to prosent. Trafikkveksten (RPK) var på 15 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer nå flyr adskillig lengre enn de gjorde for ett år siden. Fyllingsgraden i første kvartal var 83 prosent, opp hele seks prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før.

I første kvartal har Norwegian faset inn to nye Boeing 737-800. Videre fikk Norwegian levert en Boeing 787-8 Dreamliner i månedsskiftet mars/april og selskapet har nylig åpnet flere nye langdistanseruter. Mens Norwegian hadde 320 000 flere passasjerer i England og Spania i første kvartal sammenlignet med i fjor, gikk antallet ned med 190 000 passasjerer i Norge og Sverige, mye forklart med pilotstreiken i Skandinavia. Dette ble motvirket av påskeutfarten som i år kom i første kvartal, mot andre kvartal i fjor.

– Første kvartal er normalt sesongmessig svakt og denne gangen er tallene også påvirket av den svake norske kronen mot dollar og euro. Samtidig førte pilotstreiken i Skandinavia til at vi mistet mange kunder til konkurrentene. På den positive siden er passasjerveksten utenfor Skandinavia god, ikke minst på langdistanserutene. Passasjerveksten spesielt på London-Gatwick er meget solid, og vi ser også generelt positive bookingtall fremover, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Kommentarer