Nærmere 400.000 passasjerer fløy med SAS i desember. Det er 18 prosent flere enn i foregående måned, november 2020, men hele 80 prosent lavere enn i desember 2019. Kabinfaktoren var på 33 prosent, åtte prosentpoeng mere enn i november, men 38 p.p. lavere enn samme måned året før.

SAS nye design som ble presentert i 2019 (Bilde: SAS AB)

– Efterfrågan är fortsatt kraftigt negativt påverkad av gällande reserestriktioner och resandet under helgerna var betydligt lägre än normalt för en december månad. SAS fortsätter kontinuerligt att anpassa sin kapacitet utifrån efterfrågan, vilken förväntas ligga kvar på låga nivåer under hela vintersäsongen. Utvecklingen av vacciner och påbörjade vaccinationsprogram mot covid-19 är däremot uppmuntrande och en förutsättning för en snar normalisering av flygindustrin, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

SAS-sjef Rickard Gustafson klipper snoren for den såkalte “oljeruten” Stavanger – Houston onsdag den 20. august 2014. (foto:©otoerres)
SAS - Passasjertall - Desember 2020
1* Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter (källa: sas ab)
SAS - Passasjertall - Desember 2020
(källa: sas ab)
Definitioner:
  • RPK – Passagerarkilometer
  • ASK – Säteskilometer
  • Kabinfaktor – RPK/ASK
  • Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
  • PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
  • Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
  • Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Kommentarer