Totalt 2.655.050 passasjerer reiste over Avinor Oslo lufthavn i september mot 2.594.695 samme måned ifjor. Det gir en økning på 2.3 prosent.

Det var utenrikstrafikken som sto for den største økningen på hovedflyplassen. Antall utenlandsreisende økte med fire prosent til 1.553.530 hvorav 324.598 var reisende i transitt.

Den norske innenrikstrafikken var med sine 324.598 reisende nesten på stedet hvil i september med en beskjeden økning på 0.5 prosent.

Totalt 21.895.321 passasjerer reiste over Avinor Oslo lufthavn de første ni månedene av 2019 (jan-sep). Det gir en økning på 0.5 prosent.

Totalt 5.003.526 passasjerer reise over Avinor sine flyplasser i september 2019. Det er 2.2 prosent flere enn samme måned i fjor. Utenlandstrafikken økte med 3,2 prosent til 2.098.549, mens innenlandstrafikken gikk opp 1,4 prosent til 2.854.678 reisende.

Kommentarer