Totalt 2.331.220 passasjerer reise over Avinor Oslo lufthavn i mars 2019. det er 2.6 prosent flere enn samme måned året før.

Den norske innenrikstrafikken økte med over sju prosent, mens det var en liten nedgang på utenlandsrutene til og fra Avinor Oslo lufthavn.

Totalt 1.060.861 passasjerer fløy innenlands til og fra Avinor Oslo lufthavn i mars. Av disse var 335.774 i transfer. Det gir en økning på 7.1 prosent i forhold til samme måned i fjor.

I utenlandstrafikken var det en liten nedgang. Antall reisende sank med én prosent til 1.267.503, hvorav 276.070 var i transfer.

Totalt 6.289.721 passasjerer reiste over Avinor Oslo lufthavn i første kvartal 2019. Det er 2.6 prosent flere enn samme periode i 2018. Den norske innenrikstrafikken økte med 3.3 prosent, mens utenrikstrafikken steg med to prosent.

Les også: Stavanger-Sola økte mest av de store regionale flyplassene

Kommentarer