Under juni 2019 reste 3 845 000 resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med samma månad föregående år. Göteborg Landvetter Airport hade totalt 654 000 resenärer, vilket är oförändrat jämfört med samma månad 2018. Swedavias övriga nio flygplatser har ett minskat antal resenärer jämfört med samma månad förra året.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 2 809 000 under juni månad, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 1 036 000 resenärer, en minskning med 5 procent.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 2 494 000 resenärer under juni, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 2 100 000, vilket är en minskning med 2 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 394 000, en minskning med 5 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt 654 000 resenärer under juni, vilket är oförändrat jämfört med samma månad 2018. Trafikutvecklingen påverkades positivt av en fortsatt ökning av utrikesresandet, som ökade med 3 procent till 551 000 resenärer. Inrikesresandet minskade däremot med 12 procent jämfört med samma månad föregående år och uppgick till 103 000 resenärer.

På Bromma Stockholm Airport uppgick flygresandet sammantaget till 208 000 resenärer under juni, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med juni föregående år.

I linje med trafikutvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala skillnader i resemönstret under juni. Totalt sett ökade utrikestrafiken med 1 procent på de regionala flygplatserna, medan inrikestrafiken fortsatte att minska med 3 procent. Visby Airport hade en positiv utveckling av inrikestrafiken under juni. 

Kommentarer