Luftfart

Avinor: Godt forberedt på aske

Avinor, norske myndigheter og europeisk luftfartsbransje er godt forberedt på en situasjon med store mengder aske i luften. Men konsekvense ...