Antalet gäster som reste med Eckerö Linjen under 2018 var 968.290, vilket är en ökning på 3,3 procent från 2017 då gästantalet var 937.664 gäster. Totala antalet fordon ökade med 3 procent. En stor procentuell ökning stod fordonstypen motorcyklar för, som ökade med 4 procent jämfört med året innan. Under 2018 gjordes ingen dockning av M/S Eckerö, utan fartyget trafikerade som normalt. 

MS Eckerö (eckerolinjen.se)

– Att få avsluta året med månadsrekord vad gäller antal gäster ombord, både i november och december, är väldigt roligt. Extra roligt eftersom vi även hade månadsrekord i november och december 2017 och nu slog de rekorden med råge 2018, berättar Maria Hellman-Aarnio, Marknadsdirektör på Eckerö Linjen.

Året avslutades med rekordvolymer för både november och december månad. I november reste 68.319 gäster med M/S Eckerö, vilket är en kraftig ökning från november året innan då antalet var 63.534. I december var gästantalet 68.770 i jämförelse med 64.073 gäster under samma månad föregående år.

Kommentarer