Color Line fikk en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 509 millioner kroner i 2019. Antall passasjerer var vel 3,8 millioner, noe som er en liten økning i forhold til året før.

Color Line`s SuperSpeed 1 seiler mellom Kristiansand og Hirtshals (foto: ©otoerres)

Driftsinntekter ble på NOK 5 320 millioner i 2019 mot NOK 5 141 millioner i 2018. Driftskostnadene ble på NOK -4 215 millioner mot NOK -3 924 millioner året før.

Differansen representerer primært økte bunkerskostnader grunnet høyere oljepris og svakere norsk valuta enn fjoråret, økte driftskostnader som følge av oppstart av ro-ro skipet M/S Color Carrier, samt engangskostnader knyttet til oppstart av M/S Color Hybrid. 

Color Hybrid utenfor Larvik (bildekilde: color line)

Antall passasjerer var 3 850 623 mot 3 780 748 i 2018, og antall fraktenheter (12m) i 2019 var 177 085 mot 182 632 i 2018. 

I tråd med myndighetenes ambisjoner om å flytte gods fra vei til sjø og bane, lanserte selskapet i januar 2019 ro-ro skipet M/S Color Carrier i en ny cargorute mellom Oslo og Kiel. I august døpte statsminister Erna Solberg verdens største plug-in hybrid skip og det miljøvennlige skipet ble satt i ordinær drift på ruten mellom Sandefjord og Strømstad 16. august. 

Trond Kleivdal (bildekilde: color line)

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår gir trygghet for fortsatte investeringer fra et norsk ståsted i nye og innovative, miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Color Line AS opplever for tiden tiltagende negative effekter ifm coronavirus (COVID-19). Selskapet  har iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak om bord og på land for å dekke forventet inntektstap. De økonomiske konsekvensene er uklare fremover på grunn av usikkerhet for videre virusforløp. Selskapet følger løpende nasjonale og internasjonale myndigheters retningslinjer.

Flere saker om Color Line finner du HER

Nesten vel 3.8 millioner passasjerer reiste med Color Line i 2019 (otoerres)

Kommentarer