Tilsaman 4.590 personar reiste til og frå Stord lufthamn i mars 2015. Det er 29,2 prosent – eller 1.037, fleire enn i same måned ifjor.

Pr. fyrste kvartal 2015 har det reist totalt 11.897 personar over lufthamna. Samanlikna med samme periode i 2014 utgjer dette ein auke på 2.037 reisande eller 20,7%.

Stord lufthamn er no ein av dei flyplassane i Noreg som kan visa til den største prosentvise auken i passasjertrafikken.

Relaterte nyhende:

Kommentarer