Under april månad reste drygt 3 241 000resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket motsvarar en minskning med sju procent jämfört med samma månad föregående år. Flera engångsfaktorer påverkade utvecklingen negativt, däribland den pilotstrejk som inleddes i slutet av månaden.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser minskade med 3 procent till drygt 2 235 000 under april, samtidigt som antalet inrikesresenärer uppgick till drygt 1 006 000, vilket var en minskning med 15 procent jämfört med samma månad föregående år.

Engångsfaktorer såsom att påsken i år inföll i april jämfört med mars i fjol, påverkade framförallt inrikesresandet negativt. Den pilotstrejk som inleddes i slutet av månaden hade också en negativ påverkan på utvecklingen.

Under april reste drygt 1 659 000 utrikesresenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer minskade med 19 procent till nära 379 000 resenärer. 

Göteborg Landvetter Airport hade nära 455 000 utrikesresenärer under april månad, en ökning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet inrikesresenärer var nära 98 000, motsvarande en minskning med 22 procent jämfört med samma månad förra året. På Bromma Stockholm Airport ökade antalet utrikesresenärer med 19 procent till nära 35 000, medan inrikesresandet minskade med 4 procent till nära 179 000 resenärer.

Hittills i år har 25 nya flyglinjer öppnats vid Swedavias flygplatser, varav samtliga flyglinjer förutom en är utrikeslinjer.

Läs flera nyheter om Swedavia HÄR

Kommentarer