Nesten 3,4 millioner passasjerer reiste med Norwegian i oktober. Det gir en økning på åtte prosent fra samme måned i fjor. Den største passasjerveksten kom på selskapets langdistanseruter. 

Fra kabinen på Norwegians nyeste flytype Boeing 737MAX (foto: norwegian air)

Totalt 3.388.898 passasjerer reiste med Norwegian i oktober noe som er  240.387 (åtte prosent) flere enn samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 25 prosent og kapasitetsveksten (ASK) med 29 prosent. Fyllingsgraden var 85 prosent i oktober.

– Veksten er størst på selskapets langdistanseruter og etterspørselen er stabilt god. I tråd med strategien, vil nå veksten flate ut framover. Vi går nå inn i en periode preget av generelt lavere etterspørsel, tøff konkurranse og høy oljepris, noe som gjør at det blir enda viktigere å fortsette arbeidet med å redusere selskapets kostnader, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Generelt er utviklingen i yield positiv, men påvirkes av økt gjennomsnittslengde per flygning. Ettersom inntekten per passasjerkilometer er lavere på lengre flyvninger, faller selskapets yield når langdistanserutene utgjør en økende andel av den totale trafikken.

Norwegian gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flygningene i oktober. Punktligheten var på 79,7 prosent, opp 1,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Se detaljerte trafikktall her: Norwegian Traffic figures October 2018

Kommentarer