Color Line og Ulstein Verft markerte torsdag offisielt startskuddet for utrustingen av verdens største plug-in hybrid skip. 300 verftsarbeidere er i gang om bord, og i desember blir det flere. Color Line har investert over 1,2 milliarder kroner i skipet. Byggingen gir ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, samt at det gir teknologiske «spillovers» på andre deler av den maritime klyngen i Norge. Total sysselsettingseffekt er beregnet til ca 950 årsverk.

Konsernsjef Gunvor Ulstein og konsernsjef Trond Kleivdal i dokken verftet. (Bilde: Ulstein Verft)

Investeringer bidrar til omstilling

Siden etableringen av Color Line i 1990 har selskapet styrket sin konkurranseevne de senere årene gjennom investeringer på over ni milliarder kroner i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte.

– Selskapets vilje og evne til omstilling har vært en viktig driver i utviklingen av selskapet. Om vel et halvt år vil dette praktfulle skroget fremstå som et flaggskip for miljø og innovasjon for hele den maritime næringen i Norge», sa konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line under kick-off på Ulstein Verft.

Helge Orten, leiar for Mørebenken og for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
– Dette er ein stor dag for oss som jobbar med transport. Eg vil heidre desse modige aktørane som har tort å ta modige beslutningar, som styrkar den maritime klynga. Det er vel ikkje tilfeldig at kontrakten hamna i Ulsteinvik, i kjernen av den maritime klynga på Nordvestlandet. Noreg er ein sterk sjøfartsnasjon, med ein leiande posisjon på å utvikle miljøvenlege fartøy. Med ei slik omstillingsevne, vil det kunne bli skapt mange nye spennande arbeidsplassar knytt til grøn skipsfart. (bildekilder: color line / ulstein verft)

Ringvirkninger i form av arbeidsplasser, verdiskaping og teknologiske spill-overs

300 verftsarbeidere sto klare til arbeidstart da skipet ankom verftet i Ulsteinvik. I desember ansetter verftet flere.

– Når Color Line velger Ulstein Verft til byggingen av Color Hybrid, gir det store ringvirkninger for underleverandører og samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Bare på Ulstein Verft vil 400-500 personer være involverte i dette prosjektet. Hver arbeidsplass i verftsindustrien generer 5-6 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, noe som igjen skaper grunnlaget for en levedyktig region, og ikke minst gir betydelige skatteinntekter for stat og kommuner, understreket konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

70 prosent av underleverandørene er norske

Når skipet blir levert til Color Line neste sommer vil ca 70% av de viktigste leverandørene komme fra den maritime klyngen i Norge. Hovedmotorer, propeller, navigasjon, gir, batteri, tavler og elektronikk er noen av delene som blir produsert i Norge Sentrale leverandører er Kongsberg Maritime, Siemens, Brunvoll, Rolls Royce og Telenor Maritime.

En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse fra Menon Economics beregner totalt sysselsettingseffekt å være nærmere 950 årsverk og total verdiskapingseffekt estimeres til omtrent 840 millioner kroner. I tillegg til dette kommer innovasjon og kunnskapsutvikling hos alle som er involvert i prosjektet som bidrar til å forsterke den maritime klyngens fokus på det grønne skiftet og fremtidig konkurransekraft.

Eneste norske rederi

Color Line er per idag det eneste norske rederiet i den internasjonale passasjer- og skipstrafikken til og fra Norge med skip i norsk register, med norsk hovedkontor og med norsk eierskap.

Flere saker om Color Line finner du HER

Les også: Color Hybrid — Norskbygget og miljøvennlig (september 2018)  - Slik bygges verdens største plug-in hybrid skip (juni 2018)  «Color Hybrid» tildelt Next Generation Ship Award (mai 2017) - Ulstein Verft skal bygge Color Lines nye hybridskip (februar 2017) - Color Line vil bygge verdens største hybridferge (desember 2016) 

Color Hybrid i Sandefjord havn. (Illustrasjon/foto: Plompmozes/Arild Danielsen/Color Line)

Kommentarer