Under november månad flög 331 000 passagerare med SAS, en minskning med 86 % jämfört med samma period föregående år och 45 % jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade SAS sin kapacitet med 75 % jämfört med förra året och med 20 % jämfört med oktober.

SAS - Airbus A 350 XWB - soloppgang
Strängare reserestriktioner ledde till minskad efterfrågan och lägre kapacitet i november. (Bild: SAS – Scandinavian Airline)

Kabinfaktorn hamnade på 25,3 %, en nedgång med ungefär 45 % procentenheter jämfört med föregående år och 13 procentenheter jämfört med oktober. Minskningen av antal passagerare och kabinfaktor är ett resultat av det ökande antalet covid-19-fall i Europa, som medförde nya restriktioner och ledde till en kraftig minskning av efterfrågan, även för inrikesresor.

Under november har SAS märkt av ett ökat antal uteblivna passagerare, även detta påverkar kabinfaktorn negativt jämfört med föregående månad. Eftersom SAS successivt har minskat sin europeiska och skandinaviska kapacitet, så får den interkontinentala trafiken, som upprätthålls av fraktintäkter, dessutom en större proportionell del av kabinfaktorn och påverkar jämförelsen med föregående månad negativt.

– Den kraftiga ökningen av antalet covid-19-fall, nya reserestriktioner och rekommendationer kring social distansering, påverkade omgående efterfrågan och viljan att resa. Trots att SAS reagerade snabbt genom att minska kapaciteten, så ledde oundviklig ledtid för ny schemaläggning och lokala regler för korttidspermitteringar, att det tyvärr blev en obalans mellan kapacitet och efterfrågan under månaden. När vi nu går in i december, har vi ytterligare anpassat vår kapacitet efter rådande efterfrågan på skandinaviska förbindelser, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS / passasjerer / flytrafikk / november 2020
(Källa: SAS AB)

Definitioner:

  • RPK – Passagerarkilometer
  • ASK – Säteskilometer
  • Kabinfaktor – RPK/ASK
  • Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
  • PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.

Kommentarer