SAS kapacitet minskade med 76 % under månaden och det totala antalet passagerare var 75 % färre än samma period förra året. Antalet passagerare är fortsatt lågt på grund av den begränsade efterfrågan, som är ett resultat av den pågående covid-19-pandemin.

Totalt 705 000 passagerare flög med SAS sine rute och charterfly under juli 2020 (foto: ©otoerres)

SAS fortsätter att återuppta flygningarna till sina destinationer, allteftersom efterfrågan återvänder och resebegränsningarna lättar. Jämfört med juni ökade antalet passagerare med nästan 300 000, men minskade med 2,5 miljoner jämfört med samma period förra året. Inrikestrafiken visar starkast återhämtning, medan efterfrågan på resande inom Europa och interkontinentalt är fortsatt svagt.

– Vi märker en fortsatt långsam återhämtning av efterfrågan, i linje med våra förväntningar. När efterfrågan sakta återkommer, är vi glada att successivt kunna öka vår verksamhet, samtidigt som vi säkerställer en säker reseupplevelse för våra kunder och medarbetare, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

SAS Passasjertrafikk - juli 2020 - svensk versjon
1= Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter (källa: sas ab)
SAS - Pask - Yield - juli 2020
(källa: sas ab)

Definitioner:

  • RPK – Passagerarkilometer
  • ASK – Säteskilometer
  • Kabinfaktor – RPK/ASK
  • Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
  • PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
  • Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
  • Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Kommentarer