Da fristen gikk ut var det klart at samtlige av pilotene i dagens tjeneste, med unntak av to som skal gå av med pensjon, blir med videre når Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) tar over tjenesten 1. juli neste år.

Daglig leder Marius Hansen i BSAA er fornøyd med at de nå får med verdifull kompetanse videre.

– Målet vårt har hele tiden vært å få med så mange av pilotene i dagens tjeneste som mulig. De har en erfaring og kompetanse som er viktig for tjenesten, og jeg er derfor glad for at så å si alle blir med videre, sier Marius Hansen.

Skjerpede krav til kvalitet

Når BSAA overtar tjenesten 1. juli vil kvalitetskravene som stilles være strengere enn i dag. Det innebærer bedre beredskap. BSAA kommer blant annet med 11 helt nye fly. Et av de nye flyene er en jet som kan frakte mer personell og utstyr, og som spesielt vil styrke beredskapen på Svalbard. I tillegg skal det etableres en beredskapsordning for ekstraordinære hendelser slik at mannskap og teknikere kan mobiliseres raskt ved behov.

– For oss er det aller viktigste at pasientene får den tjenesten de har behov for, og at vi leverer det vi har forpliktet oss til i kontrakten. Vi er sikre på at vi vil levere en tjeneste av høy kvalitet i tråd med de skjerpede kravene helsemyndighetene har stilt, og vi er godt i rute med forberedelsene, sier Marius Hansen.

Les også: — Ideelle organisasjoner bør drive luftambulansetjenesten (mai 2018) –  Norsk Luftambulanse AS skal drive alle legehelikopterbasene i Norge fra 2018

Kommentarer