De neste døgnene er det meldt snø og sludd på deler av Østlandet og Sørlandet. Forsikringsselskapet If minner om at sommerdekk på snøføre er en dårlig kombinasjon.

Bildekk- Vinterdekk - Vinterføre - Glatt is - spinning - If Skadeforsikring
Kjøretøyforskriften fastslår at sjåføren har ansvaret for at bilen er riktig skodd for vær og føreforhold. (Foto: If)

Våren har ikke festet seg i Norge. Meteorologene melder om snø, sludd og minusgrader mange plasser de kommende par døgnene. Det er sendt ut gult farevarsel om at det kan bli vanskelige kjøreforhold og glatt på veiene en del steder.

– Godt veigrep og sikkerhet kommer før alt annet. Selv om det kanskje ikke ligger snø og is på veien på dagtid der du bor og kjører, kan det være en nærmest usynlig isfilm og underkjølt veibane, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Sjåførens ansvar

– Derfor er det viktig å følge med på vær og føreforhold framover. Har du lagt om til sommerdekk, vær oppmerksom og la bilen stå dersom det ikke er forsvarlig å kjøre. Du som sjåfør er den nærmeste til å vurdere dette, og kjøretøyforskriften slår dessuten fast at det er ditt ansvar å være riktig skodd, sier han.

Sigmund Clementz - Komunikasjonssjef - If Forsikring
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. (Foto: If)

– Det vil være store regionale og lokale forskjeller på hvor mye snø som kommer, om den legger seg i veibanen og hvor fort den smelter igjen. Så her lønner det seg å følge nøye med, sier Clementz.

Risikerer bot og skaderegning

I kjøretøyforskriften står det at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

– Dersom du legger ut på veien uten å ha godt nok veigrep, risikerer du et oppgjør med politiet. Skjer det en ulykke hvor dårlig veigrep er en del av årsaken, kan det hende du må betale hele eller deler av skadekostnaden selv hvis forsikringsselskapet anser at du har opptrådt grovt uaktsomt, sier Clementz.

Våren 2018 var det mange krasj på sommerdekk i Oslo fordi vinteren kom med noen uventede gjesteopptredener etter at de fleste hadde skiftet hjul på bilen.

– Vinteren slapp sitt grep sent, og mange skiftet nok dessverre til sommerdekk for tidlig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Kommentarer