2900 ansatte skal vekk innen 2017, 14 langdistansefly settes på bakken og Boeing B 787 Dreamliner avbestilles. Det er mandagens barske budskap fra Air France-ledelsen.

Air France-sjef Frédéric Gagey la frem en tøff spareplan (©otoerres)

Air France-sjef Frédéric Gagey la frem en tøff spareplan (©otoerres)

De nye kuttene på 2900 stillinger kommer i tillegg til de 6000 som har måttet forlate selskapet de siste årene. Det skal være snakk om 300 piloter , mellom 700 og 900 kabinmedarbeidere og mellom 1700 og 1900 bakkeansatte. Dette utgjør 4.9 prosent av selskapets ansatte  og  3.1 prosent av konsernets (AF KLM) totale arbeidstokk.

De 14 langdistanseflyene som settes på bakken fører til at Air France reduserer den interkontinentale kapasiteten med minst 10 prosent. Selskapet har idag noe over 100 langdistansefly.

Air France kansellerer også selskapets ordre på Boeing B 787 Dreamliner. Det er uklart hvor mange fly det her er snakk om,  men konsernet (Air France KLM ) hadde bestilt 25 fly av typen (19 B 787-9 og seks B 787-10).

Den nye spareplanen, som ble presentert mandag formiddag, skal  “Perform 2020” , som konsernet ( Air France KLM), truer med å gå vekk fra da man så langt ikke har klart  å bli enige med pilotenes fagforeninger om innsparinger på rundt 170 millioner euro.

Den nye spareplanene har fått flere fagforeninger til å true med streiker. Air France-ledelsen sier at de fortsatt holder “forhandlingsdøren” åpen for nye samtaler med fagforeningene, men ser seg nødt til å foreslå tiltakene for å sikre selskapets fremtid. Den franske regjeringen , som sitter på vel 17 prosent av aksjene sier de støtter ledelsens nye spareplan.

Tidligere saker:

 

Kilder: businesstimes.com, air france, bbc

 

Kommentarer