Over 370.000 passasjerer mistet sine flyvninger når pilotene i SAS gikk ut i streik fredag den 26. april i år. Verdens største selskap innen erstatningstjenester, Airhelp, saksøker nå flyselskapet på vegne av passasjerene etter at SAS fortsatt nekter erstatningsansvar. 

Flypassasjerer i kø (illustrasjon: airhelp.no)

Store deler av norsk lufttrafikk ble lammet mellom 26. april og 3. mai da rundt 1400 SAS-piloter ble tatt ut i streik. Uenigheten mellom ledelsen i SAS og pilotene førte til at totalt rundt 4000 flyvninger ble innstilt, noe som rammet over 370.000 passasjerer både i Norge og internasjonalt.

Les også: SAS-streiken avblåst (mai 2019)

SAS har under og etter pilotstreiken nektet for at de har et erstatningsansvar, og nekter fortsatt å utbetale erstatning til rammede passasjerer. Airhelp går derfor til sak mot flyselskapet på vegne av passasjerer som har søkt om erstatning, forteller landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

– Vår tålmodighet er slutt i denne saken, og nå ønsker vi å få rettens bekreftelse på at SAS har et erstatningsansvar, sier Hermansson.

Andreas Hermansson (bildekilde: airhelp.no)

– SAS mener at en streik som dette er en ekstraordinær hendelse og dermed utenfor deres kontroll, men en EU-dom fra 2018 har allerede avgjort at en intern streik i et flyselskap gir erstatningsplikt i forhold til rammede passasjerer. Vi mener det er helt på det rene at rammede passasjerer skal ha erstatning etter EU sitt EC 261 regelverk, sier Hermansson. 

Erstatning — ikke refusjon

Passasjerer som rammes av streik har rett på å bli ombooket til sin destinasjon — eller få billettpengene tilbake. Denne saken handler imidlertid ikke om refusjon av billettpengene, men om en standardisert kompensasjon: Rammede passasjerer har nemlig i tillegg krav på en erstatning dersom de kommer til sin sluttdestinasjon mer enn tre timer etter tidsplan.

En slik standardisert EC 261-erstatning har en øvre grense på 600 euro per passasjer avhengig av lengden på flyreisen. Dermed risikerer SAS å måtte betale ut flere hundre millioner kroner i erstatning til de rammede passasjerene.

Nå skal saken prøves i svensk rett — i landet der SAS har sitt hovedkontor. Utfallet vil være helt avgjørende for hvordan streikesaker skal behandles i europeiske domstoler i fremtiden, mener Hermansson.

– Airhelp går til sak i Sverige og Danmark med det formål å bringe saken inn for EU-domstolen. Avgjørelsen fra EU-domstolen vil dessuten skape presedens for hvordan erstatningssaker i forbindelse med streik blir behandlet i fremtiden — både i Norge og resten av Europa.

– Vi har under hele denne prosessen sagt at vi er forberedt på å prøve saken i retten, og føler oss trygge på at dette går i passasjerenes favør, avslutter Andreas Hermansson i Airhelp Norge.

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER og HER

Kommentarer