AirHelp har vundet endnu en sag, som giver flypassagerer ret til kompensation ved personalestrejke. De vundne retssager lægger pres på SAS, som indtil videre har nægtet at udbetale kompensation til de mere end 370.000 berørte passagerer, hvis flyvninger blev aflyst som følge af SAS’ pilotstrejke tidligere på året. I april 2018 fastslog EU-Domstolen, at strejke blandt flyselskabets eget personale ikke kan karakteriseres som en usædvanlig omstændighed, hvilket Københavns Byret nu endnu engang har bekræftet.

Verdens førende flykompensationsselskab AirHelp har vundet en sag, som giver flypassagerer ret til at få kompensation ved flyforsinkelser, der skyldes strejke blandt flypersonalet. Den netop afgjorte sag omhandler en rejse fra København til Madrid, som blev aflyst grundet strejke blandt Ryanairs eget personale. Passagererne blev tilbudt en flybillet til en anden flyvning, men de mistede stadig 3 dages ferie i Madrid. 

– Efter EU-Forordningen har flypassagerer ret til at både at blive ombooket til en anden rejse samt at få økonomisk kompensation for de forstyrrelser som aflysningen eller forsinkelsen medfører, uddyber Christian Nielsen, Chefjurist ved AirHelp.

I Københavns Byrets afgørelse lagde retten vægt på, at der i EU-Domstolens afgørelse ikke var tale om usædvanlige omstændigheder på trods af, at strejken både var uvarslet og ulovlig.

I forlængelse heraf fandt Københavns Byret, at når en ulovlig, uvarslet strejke ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, så udgjorde den lovlige og varslede strejke heller ikke usædvanlige omstændigheder.

Det er den eneste logiske konklusion efter EU-domstolens afgørelse, og det viser endnu en gang, at det danske retssystem tør hvor andre tøver, understreger Christian Nielsen, Juridisk Chef ved AirHelp.

Københavns Byret har således lagt sig op ad EU-Domstolens afgørelse, hvori det blandt andet blev fastslået, at det ikke er uden for et flyselskabs almindelige drift at støde på uenigheder eller konflikter, der opstår mellem selskabet og dets medarbejdere. Christian Nielsen fortsætter: 

– Vi har ellers set mange eksempler på flyselskaber, der forsøger at kalde en strejke blandt flyselskabets eget personale for en usædvanlig omstændighed. Det er bare ikke korrekt.” 

Ryanair er et af de flyselskaber, der oplevede flest strejker i 2018, og afgørelsen fra Københavns Byret har derfor stor betydning for de Ryanair passagerer, der blev forsinkede grundet strejkerne i 2018, men også for passagerer ved andre flyselskaber, der har verserende kompensationskrav i Danmark, da man kan søge om at få kompensation 3 år tilbage i tiden.

I maj og april 2019 strejkede 1400 SAS-piloter, hvilket påvirkede 370.000 passagerer. Siden da har SAS nægtet at udbetale kompensation til passagererne, med henvisning til, at strejken udgjorde en usædvanlig omstændighed. AirHelp har hele tiden oplyst passagererne om, at de har ret til kompensation ved sådanne strejker, og Københavns Byrets afgørelse understøtter altså dette synspunkt.

Ligesom Ryanair har SAS indtil videre afvist at udbetale kompensation til de passagerer, der blev påvirket af strejken, men afgørelsen i Ryanair-sagen vidner om, at passagerernes kompensationskrav mod SAS ligeledes er berettigede.

Samme regler for alle: Ryanairs passagerer skal have erstatning

På trods af, at Ryanair indtil nu har afvist passagerernes kompensationskrav, i forbindelse med forsinkelser grundet Ryanairs eget strejkende personale, afgør Københavns Byret nu, at passagererne har ret til kompensation.

Afgørelsen er en af de første afgørelser om strejkespørgsmålet siden EU-Domstolens afgørelse i april 2018, og den er derfor med til at stadfæste passagerernes rettigheder i forbindelse med aflysninger og forsinkelser grundet personalestrejke.

Christian Nielsen, Chefjurist ved AirHelp og ekspert i passagerrettigheder, kommenterer: 

– EU-Domstolens afgørelser er bindende for alle domstole i EU og gælder for alle på samme måde – også selvom du er Ryanair. Derfor opfordrer vi hos AirHelp alle passagerer, der har været berørt af strejke, til at undersøge, om deres forsinkelse giver dem ret til økonomisk kompensation, også selvom de er blevet ombooket eller har fået refunderet deres billet. Vi hjælper gerne med at få svar på retten til kompensation, og vi går i retten for enhver passager om nødvendigt.”

Flyproblemer: Dette er passagerernes rettigheder

I tilfælde af aflysninger, forsinkelser på mere end tre timer eller i tilfælde af nægtet ombordstigning, kan passagerer have ret til en økonomisk kompensation på op til 600 euro pr. person.

Du skal have rejst fra en lufthavn med afgang inden for EU, ellers skal flyselskabet være baseret i EU. Kompensationskrav kan rettes mod et flyselskab på flyvninger, der er blevet udført inden for 3 år fra den planlagte flyvning.

Retten til kompensation gælder imidlertid ikke, hvis forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder eller hvis flyselskabet kan dokumentere, at de har truffet alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelsen. Usædvanlige omstændigheder kan for eksempel være ekstreme vejrforhold eller medicinske nødsituationer.

Hvis du er strandet i en lufthavn i mere end to timer, er flyselskaberne også forpligtet til at give passagerer måltider, gratis drikkevarer, adgang til kommunikation og endda et opholdsrum eller overnatning, hvis det er nødvendigt.

Flere relaterede nyheder findes HER, HER, HER, HER, HER og HER

Kommentarer