Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2014 var 6 610 146 (6 533 650) eller 76 496 fler än året innan. Detta är alla tiders rekord. Helsingfors-Tallinnrutten stod för den största ökningen tack vare det utvidgade trafikupplägget under sommaren.

Meliina Lintukangas Viking Line`s passagerare nr. 200 miljoner. (vikingline.com)

Viking Line nådde den 10 december en annan betydande milstolpe när totala antalet passagerare sedan trafikstarten 1959 överskred gränsen på 200 miljoner. Fraktvolymerna ökade fortsättningsvis. Antalet fraktenheter var 129 255 vilket motsvarar åtta procent fler under 2014 än under föregående år.

Trafiken på de olika rutterna

Tack vare insättandet av extra turer med Helsingforsfartygen M/S Mariella och M/S Gabriella på linjen Helsingfors-Tallinn under sommaren ökade antalet passagerare till 2 025 583 (1 856 703). Ökningen är nio procent högre jämfört med i fjol. Beslut har tagits för att fortsätta med samma koncept även kommande sommar. På rutten Stockholm-Helsingfors var passagerarantalet stabilt. Under året reste 1 063 027 (1 068 537) passagerare.

På linjen Stockholm-Åland-Åbo har passagerarvolymerna stabiliserats efter fjolårets rekordår. Antalet passagerare på M/S Viking Grace samt M/S Amorella minskade till 1 935 958 (2 092 897). Viking Line är marknadsledare på denna rutt med en marknadsandel på drygt 56 procent.

Passagerarvolymen för M/S Viking Cinderella, som gör kryssningen från Stockholm till Mariehamn, ökade till 859 001 (840 089).

Vid årsskiftet genomförde M/S Viking Cinderella dessutom en fyra dagar lång charterkryssning på den ryska marknaden från S:t Petersburg. Detta följdes av kryssningar mellan Helsingfors och Tallinn fram till 7 januari.

Den 7 januari togs fartyget ur trafik för en omfattande dockning inkluderande större ombyggnationer och återvände till ordinarie kryssningstrafik den 25 januari.

Uppskattningen från kunderna har varit betydande. Under Almedalsveckan i juli låg M/S Viking Cinderella chartrad i Visby.

På kortrutten över Ålands hav, Kapellskär-Mariehamn, ökade passagerarvolymen på M/S Rosella med över sju procent till 706 578 (659 277). Bidragande orsak till ökningen var fler turer under året, en bra sommartrafik samt ett ökat antal kryssningsresenärer från Sverige.

— Totalt gjordes över 6,6 miljoner resor med våra fartyg under året, vilket är glädjande. Det visar att vi åtnjuter våra kunders förtroende. Att vi dessutom gjorde alla tiders passagerarrekord är något vi kan vara stolta över, säger Jan Hanses, verkställande direktör för Viking Line.

Det råder fortsättningsvis en hård marknadssituation inom Viking Lines trafikområde i kombination med en negativ konjunktur i Finland som påverkar konsumtionsmönstret. Detta har under det gångna året haft en negativ inverkan på införtjäningen per passagerare.

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 publiceras den 19 februari 2015.

Kommentarer