På Paris CDG (foto: ©otoerres)

Amadeus har sammenstilt fem viktige trender innen betalingshåndtering i reisebransjen. Disse kan forenkle arbeidet med leverandørbetalinger og bidra til at reisebyråer øker inntektene sine.

1. Betalings-API’er

Programmeringsgrensesnitt for betalingsapplikasjoner, såkalte API-er (application programming interfaces), har vist seg å være et viktig verktøy for at reisebyråer skal kunne utføre betalinger raskere, smartere og billigere. Ved å koble seg til ett enkelt system, blir det mulig for reisebyråene å betale flyselskaper, hoteller og andre tjenester med en rekke ulike betalingsmåter.

Ved å bruke smart optimalisering som foreslår den beste betalingsmetoden i hvert enkelt tilfelle, kan man redusere kostnadene, for eksempel gjennom utnyttelse av rabatter. Amadeus har vist at man på denne måten kan få marginforbedringer på opptil 30 prosent.

2. Tokenisering

Det er komplisert å håndtere betalinger, og noe av denne kompleksiteten ligger i behovet for å minimere svindel og beskytte data. Mange betalingseksperter hevder at tokenisering er neste skritt innen digitale betalinger, noe som Amadeus allerede tilbyr.

Et eksempel er virtuelle betalingskort for engangsbruk, som kan minimere risikoen for svindelen betydelig og samtidig hjelpe reisebyråene med å oppfylle PCI DSS- direktivet (Payment Card Industry Data Security Standard).

3. Integrert salg

Økt bruk av virtuelle kort er gjort mulig ved at de integreres med bestillingsverktøy, noe som betyr at man skaper et «sentralt betalingsnav». Via dette navet kan man kontrollere hele betalingskjeden, fra en reisende betaler til byrået til pengene betales ut til reiseleverandøren. På denne måten kan betalingene følge hele flyten, noe som reduserer kostnadene for betalingshåndteringen og genererer inntekter.

4. Vinnende partnerskap

For at digitale leverandørbetalinger skal fungere bra, kreves det samarbeid. Reisebyråer må være villige til å bruke virtuelle kort, og reiseleverandører, for eksempel flyselskaper, må være villige til å akseptere og håndtere dem. Her er det imidlertid en del motstand, da enkelte leverandører tar høye avgifter for å håndtere visse betalingsalternativer.

Amadeus har investert i nye metoder og angrepssett som kan redusere disse kostnadene med opptil 70 prosent, samtidig som interessene til flyselskapene og deres reisebyråpartnere blir ivaretatt på en bedre måte. Thai Airways har for eksempel oppnådd fantastiske resultater ved å implementere denne prosedyren, noe som også har styrket lojaliteten til reisebyråpartnerne deres.

5. Sanntidsbetalinger

Selv om vi nå skriver 2020, domineres fortsatt betalingshåndteringen mellom de ulike reiseselskapene av manuell håndtering. Historisk sett har bransjen vent seg til systemer som fungerer «godt nok». Det holder imidlertid ikke lenger, i dag forventer man at betalingene skjer automatisk og raskt.

Med API-integrasjonen kan aktører finne nye måter å tilby og håndtere betalinger på, som for eksempel betaling i flere ulike valutaer og håndtering av siste-liten-bestillinger. Nye digitale betalingsmetoder som virtuelle kort gir umiddelbare og automatiserte prosesser som kan øke inntektene og redusere kostnadene.

Flere saker om Amadeus finner du HER

Kommentarer