Folkehelseinstituttet – FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein når de nye bestemmelsene skal besluttes denne uken. Det anbefales også å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten i Sverige.

FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Eventuelle endringer trer i kraft natt til lørdag.

Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker (14 dagers insidens), og mindre enn 5 % positive prøver i snitt per uke siste to uker. I tillegg blir det gjort en helhetsvurdering. 

Økning i Tyskland og Liechtenstein

I FHIs anbefalinger, som ble oversendt regjeringen i dag, anbefales det å innføre innreisekarantene for Liechtenstein og Tyskland.

I Liechtenstein har det vært en betydelig smitteøkning de siste ukene, og landet ligger nå på 31,3.

I Tyskland har det vært stigende insidens gjennom flere uker som omfatter økning i flere regioner. Per 23. august var denne passert 20 tilfeller per 100.000 innbyggere og, det er ventet at den vil stige de nærmeste dagene.

I tillegg har insidensen i Slovenia steget raskt de siste ukene. Dersom Slovenia i løpet av de nærmeste dagene passerer terskelverdien, vil det blir gjort en ny vurdering hvor innføring av innreisekarantene vil bli anbefalt.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten på grunn av stigende smittetall de siste ukene.

Les også: København, Hellas, Irland, Storbritannia og Østerrike blir røde – svenske Nordbotten blir gult

Flere relaterte saker finner du HERHERHER og HER 

FHI – Folkehelseinstituttets smittekart finner du HER (ekstern lenke)

Kommentarer