När 2016 summeras kan man konstatera att Östersund går mot en ny toppnotering av antalet gästnätter. Aldrig tidigare har så många kommersiella övernattningar gjorts som under 2016.

Anette Tandberg (Destination Östersund)

411 050 kommersiella gästnätter är en ökning med +17 571 gästnätter (+4 %) i jämförelse med 2015 och det är också de högst noterade kommersiella gästnattsiffrorna sedan mätningarna startades i sin nuvarande form 2008. Juli är den enskilt största månaden som står för närmare 107 000 gästnätter på hotell, vandrarhem och camping/stugby.

– Det är glädjande att se att Östersund fortsätter vara attraktivt, säger Anette Tandberg, VD för Destination Östersund. Det är framför allt den svenska marknaden som står för ökningen, totalt 16 % på hela året. Delvis ser vi en ökning av affärsresenärer, en annan bidragande orsak är det starka evenemangs- och nöjesutbud som Östersund haft, vilket lockat fler svenska besökare.

Antalet gästnätter genomförda av norrmän blev oförändrat i jämförelse med 2015, knappt 104 000 gästnätter, vilket motsvarar 25 % av de totala kommersiella gästnätterna.

Anette fortsätter:

– 2015 lyckades vi vända den negativa trenden på den vikande norska marknaden. Det är därför glädjande att se att vi lyckats behålla nivåerna från ifjol. Norge är en prioriterad marknad där det är viktigt att vi fortsätter satsa, likväl som det är viktigt att fortsätta stärka besöksanledningar till destinationen året om.

I en jämförelse med övriga Sverige, där Östersund under 2016 ökat antalet gästnätter med 4 % konstaterar vi att riket som helhet ökat med 3 %, Åre ökat 4 %, Sundsvall +5 %, Stockholm +4 % och Karlstad +9%.

Kommentarer