Sammen med fylkeskommunene, vertskommunene og alle gode samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Arctic Race of Norway 2021 blir den beste utgaven så langt, skriver daglig leder Knut-Eirik Dybdal i dette innlegget.

Artic Race of Norway - Sykkelritt - Henningsvær - 2019
Arctic Race of Norway jobber for at 2021-utgaven av sykkelrittet skal bli den beste så langt. Her er feltet på vei ut fra Henningsvær i 2019. (Foto. ARN/Rune Dahl)

Nord-Norge har i fellesskap bygget opp Arctic Race of Norway til å bli Norges største årlige sykkelritt. Hvert år arrangeres rittet ulike steder i Nord-Norge. Unntaket er koronaåret 2020. På grunn av pandemien valgte vi å utsette det planlagte rittet i 2020 til 2021. For når man byr opp til folkefest, kan man ikke gjennomføre uten publikum.

Mange drømmer og muligheter

Vi har mange drømmer i Nord-Norge. Og vi har mange muligheter. Ifølge regjeringens nordområdemelding som nylig ble presentert, har Nord-Norge en helt sentral plass i et område av verden som får stadig mer oppmerksomhet. Det pekes på muligheter – og utfordringer – for økt jobb- og verdiskaping, mer samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner, bolyst og velferd. Her ønsker Arctic Race of Norway å bidra.

TV-bilder fra Nord-Norge til 190 land

For alle som jobber med Arctic Race of Norway, er den viktigste oppgaven hvert år å arrangere et sykkelritt i verdensklasse, slik at TV-bilder kan formidles til et stort internasjonalt publikum. Gjennom samarbeidet med Tour de France-arrangøren ASO, får vi tilgang til det ypperste som finnes av arrangementskompetanse, og et nettverk av TV-selskap som gjør at bilder fra Nord-Norge kringkastes i 190 land. Markedsføringsverdien av TV-bildene ble estimert til 270 millioner kroner i 2019.

Mer enn et sykkelritt

Men da ideen om Arctic Race of Norway ble født, var det ikke selve sykkelrittet som var det viktigste. Visjonen var å være så mye mer enn et sykkelritt. Målet var å finne frem til et internasjonalt idrettsarrangement som kunne gjennomføres hvert år i alle deler av Nord-Norge, som kunne brukes til å utvikle landsdelen, og vise frem Norge for et internasjonalt publikum.

Heldigvis har hele landsdelen sett verdien og nytten fra første dag. Alle har stilt opp, og gjort arrangementet til sitt. Uten engasjementet fra fylkene, kommunene, næringslivet, frivillige – og ikke minst folkene som har skapt festen, hadde ikke Arctic Race of Norway blitt det det er i dag.

Skaper ringvirkninger

Det er resultatene som teller. Derfor er det spesielt gledelig at vi ser at kommuner og offentlige og private virksomheter bruker Arctic Race of Norway aktivt for å nå sine egne mål, og skape ringvirkninger. Her er noen eksempler:

  • Equinor bruker Arctic Race of Norway til å legge til rette for talentutvikling gjennom sitt program Morgendagens helter. Hvert år får norske sykkeltalenter bryne seg mot talenter fra andre land i Equinor Arctic Morgendagens helter-rittet som arrangeres under Arctic Race of Norway.
  • Telenor bygger hvert år ut basestasjoner og økt kapasitet i mobilnettet rundt traseene for rittet: Det gjør at Telenor kan tilby sine kunder dekning i verdensklasse, og skaper varig infrastruktur som kommer folk og næringsliv til gode.
  • Ansatte i Sparebank1 Nord-Norge arrangerer hvert år Mini Arctic Race, og bidrar dermed til å skape sykkelglede og økt bevissthet rundt sykkelbruk blant de minste.
  • I 2019 ble avslutningen av 3. etappe lagt til utkikkspunktet Storheia i Hadsel kommune. Da ble veien opp asfaltert og gjort tilgjengelig for alle. Nå brukes den både til konkurranser og som turvei, som aldri før.
  • Da Arctic Race of Norway sammen med sin bilpartner Hyundai i 2019 bestemte seg for å bli det første sykkelrittet som kun bruker elbiler, gikk kraftselskapene i regionen sammen om å etablere mobile ladeløsninger og infrastruktur. Nå har samarbeidet blitt til et selskap, Fri Energi, som jobber med løsninger for mer elektrifisering.
  • Bufetat bruker sykkelrittet til å rekruttere fosterhjem for barn og unge som er i en vanskelig situasjon. De ansatte og fosterfamilier kler seg i lilla t-skjorter og jobber aktivt med å nå ut med informasjon til nye familier. Søkningen om å bli fosterhjem øker kraftig disse dagene i august. I år da vi måtte utsette, gikk antall henvendelser dessverre ned.
  • Gjennom et nytt samarbeid skal NAV i Nord-Norge bruke Arctic Race of Norway til å rekruttere flere arbeidsgivere for å redusere utenforskap i arbeidslivet. Mer inkludering og mindre utenforskap er viktig for den enkelte, og for samfunnet som helhet.
  • Da Nord-Norge bestemte seg for å søke om VM i alpint i Narvik, brukte søkerorganisasjonen aktivt kompetansen som landsdelen har bygget opp gjennom Arctic Race of Norway. Nå er Narvik hele Norges VM-kandidat.

Det er også produsert tre ringvirkningsrapporter som viser hvordan Arctic Race of Norway bidrar. Et av funnene i rapporten fra 2018 er at Arctic Race of Norway bidro til økt omsetning i lokale bedrifter på rundt 70 millioner kroner.

Alle disse resultatene er oppnådd fordi så mange ser Arctic Race of Norway som en mulighet.

Folkefest

Nå ser vi fram til 2021. Forhåpentligvis har vi når første etappe settes i gang 5. august i Tromsø, igjen muligheten til å samles uten større risiko for smitte. Vi husker med glede folkehavene i Tromsø, Harstad og Senja sist Arctic Race of Norway var der, og vi tenker med fornøyelse på den herlige galskapen folk bidrar med langs løypa hvert år.

Sammen med fylkeskommunene, vertskommunene og alle gode samarbeidspartnere skal vi jobbe for at Arctic Race of Norway 2021 blir den beste utgaven så langt.

Skrevet av Knut-Eirik Dybdal, Daglig leder, Arctic Race of Norway

Les flere tidligere saker om Artic Race of Norway HER

Kommentarer