Dette var tilbake i mars 2020 og sammen med en ødelagt høysesong for studieturer høsten 2020 skapte dette den «perfekte stormen» for KILROY-konsernet som i 2020 hadde en negativ omsetning på kr. 26 mill. En vanvittig kontrast til omsetningen i 2019 på kr. 1,7 mrd. Underskuddet for konsernet ble kr. 147 mill.

KILROY-konsernet driver sin virksomhet i Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Island, Norge og Sverige. Salget skjer gjennom seks brands: BENNS, Frank, ISIC, Jysk Rejsebureau, KILROY og Winberg Travel. (kilroy.no)

– Den første nedstengningen kunne ikke ha truffet oss på et dårligere tidspunkt, sier konsernsjef Claus H. Hejlesen, som utdyper, at konsernet gjennom 2020 refunderte reiser for mer enn kr. 600 mill. – reiser som i all hovedsak var satt sammen og solgt i 2019.

KILROY-konsernet hadde de tidligere årene bygget opp en betydelig egenkapital som gjorde det mulig å imøtekomme de umiddelbare utfordringene fra Covid19 og sikre tid til å gjennomføre nødvendige tilpasninger og styrke den finansielle situasjonen.

– Det ville vært naturlig å sutre over at Covid19 rammet så skjevt i samfunnet – og til og med innenfor vår egen bransje, men i virkeligheten er det bare en måte å håndtere det, nemlig å utnytte de mulighetene en krise også gir, sier konsernsjefen.

Reiselivsbransjen har vært underutviklet og i dvale, men det er ingen tvil om at det vil komme endringer de neste årene på grunn av lusingensom er utdelt, men også fordi Covid19-krisen har akselerert noen endringer innen destinasjoner og reiseformer. Dermed forventer vi også at bl.a. klimaagendaen kommer tilbake med en fornyet kraft”, fortsetter Claus H. Hejlesen.

– Selv så brutalt som det var å måtte nedbemanne i 2020, er det like brutalt å tilpasse organisasjonen til den betydningsfulle etterspørselen som nå sees spesielt i Danmark – men dette er en mer kjent og positiv utfordring, avslutter. Claus H. Hejlesen.

Nøkkeltall

KILROY konsernet20202019201820172016
DKK mill.DKK mill.DKK mill.DKK mill.DKK mill.
Nettoomsetning-261,6971,6201,6601,610
Driftsresultat (EBITDA)-13032244052
Resultat før skatt (EBT)-1471764567

Les også: Knapt omsetning i Kilroy Norge

Les flere nyheter og artikler om Kilroy HER

Kommentarer