En stadig større andel asiatere står for hotellovernattingene i Norge. Det er gode nyheter for norsk reiseliv. – Asiatene er den gruppen av utenlandsk besøkende som legger igjen mest penger når de er i Norge.  De er generelt opptatt av å ha med gaver til de hjemme, i tillegg til at luksusvarer er rimeligere i Norge enn i eget land på grunn av momsfritaket, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (nhoreiseliv.no)

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (nhoreiseliv.no)

Overnattinger på hotell i Norge økte med 43% blant asiatiske turister i mai, sammenlignet med mai i fjor, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Og så langt i år er tallet totalt, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor, oppe i 42 prosent. De siste fem årene er antall asiatiske hotellovernattinger mer enn doblet.

– Asia er selvfølgelig et viktig marked for Norge, så dette er gode tall for norsk reiselivsnæring. I dag står Asia for i underkant av ti prosent av det totale utenlandsmarkedet, og dette tallet vil øke. Går vi kun fem år tilbake i tid, var dette tallet fem prosent, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Det er kineserne som utgjør den klart største gruppen blant asiatene. Og kineserne er ettertraktede turister for Norge av flere grunner. I følge Turistundersøkelsen 2014 er Asia, og da i hovedsak kinesere, japanere og sør-koreanere, de nasjonene som har høyest gjennomsnittlig døgnforbruk.

– Asiatene er den gruppen av utenlandsk besøkende som legger igjen mest penger når de er i Norge.  De er generelt opptatt av å ha med gaver til de hjemme, i tillegg til at luksusvarer er rimeligere i Norge enn i eget land på grunn av momsfritaket. Asiatene utgjør dessuten en stor del av verdens befolkning, og det er derfor et enormt potensiale for Norge med mange turister i årene fremover, mener Krohn Devold.

Kommentarer