Astrid Bergmål er ansatt som ny leder for bransjearbeidet til Virke Reise Utland. Astrid begynner i jobben 1.september. – Jeg er veldig glad for at vi får Astrid med på laget i Virke, og ser frem til å samarbeide med henne om å løfte arbeidet vi gjør for reisebyråene og reisearrangørene videre, sier direktør for Virke Forretningsmessige tjenester, Helga Bull Rostrup. 

Astrid Bergmål (Virke Reise)

Astrid Bergmål jobber i dag som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun kjenner det politiske systemet godt, både fra forvaltningen, fra Stortinget og fra å ha vært en del av politisk ledelse i justisdepartementet. Astrid er utdannet jurist og er spesialisert i Europarett. Hennes erfaring fra å ha jobbet europeisk, og med implementering av EU-regelverk i Norge er viktig for en internasjonal bransje som reiselivsbransjen.

–  Jeg gleder meg til å bli en del av Virke og til å ta fatt på oppgavene med å videreutvikle bransjearbeidet til det beste for reisebyråene og reisearrangørene. Dette er en spennende og fremoverlent bransje, og jeg ser frem til å være en aktiv støtte- og medspiller for medlemmene i tiden som kommer, sier Astrid Bergmål.

– Vi er veldig stolt og glad over at det er Astrid Bergmålsom overtar stafettpinnen etter Sverre McSeveny- Åril. Når man kombinerer hennes solide og brede erfaring innen sentrale fagfelt med et brennende engasjement om å videreutvikle bransjearbeidet, er jeg overbevist om at hun vil lykkes, sier styreleder i bransjestyret for Virke Reise utland, Petter Brodahl.

Bergmål vil starte i stillingen 1.september.

Virke Reise Utland er en bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke som representerer over 270 reiselivsvirksomheter (reisearrangører og reisebyrå) i Norge. Våre medlemmer representerer anslagsvis 85 prosent av samlet reisebyråomsetning, og 80 prosent av samlet reisearrangøromsetning.

Kommentarer