Færre utenlandsferier medførte betydelig flere skadesaker her hjemme i Norge.

Andreas Bibow Handeland - kommunikasjonsrådgiver - Europeiske Reiseforsikring
Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring (Foto: If/Europeiske)

Med unntak av Grønland, samt noen regioner i Sverige og Finland, er hele verden omfattet av UDs reiseråd. Dette medfører at forsikringen ikke er gyldig ved reise til disse stedene, og at man må i karantene ved hjemkomst til Norge.

Derfor tilbrakte de aller fleste nordmenn høstferien hjemme i Norge. Det synes godt på skadestatistikken.

– Det at utenlandsreisene uteblir betyr ikke at folk ikke opplever uhell, får gjenstander frastjålet, rammes av sykdom eller skader seg. Dessuten blir avbestillingsforsikringen mer aktuell enn noen gang, nettopp fordi man ikke får reist, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av If.

Markant økning i skadesaker i Norge

En rekke av sakene vi i Europeiske får inn går igjen fra år til år. Men i 2020 har sakene blitt både flere og mer varierte.

– Vi har i de to høstferieukene (uke 40 og 41) fått inn over 20 prosent flere skadesaker enn vi gjorde i samme periode i 2019. Det er et tydelig tegn på at reiseforsikringen er viktig også innenlands. Den gjelder fra det øyeblikket du forlater hjemmeadressen din, og er således vel så mye som en fritidsforsikring å regne, sier Handeland.

– Blant annet opplever vi mange henvendelser som omfatter uhell på sykkel eller el-sparkesykkel. Noen forteller at de har droppet kollektivtransport til fordel for sykkelen denne høsten, mens andre har hatt uhellet med seg på tur eller under trening, fortsetter han.

Fortsatt mye avbestillinger

Den store bølgen av avbestillinger kom før og i sommerferien. Men faktisk har antallet innmeldte slike saker holdt seg på et jevnt og trutt nivå gjennom høsten.

– Det er fortsatt avbestillinger mesteparten av sakene vi får inn dreier seg om. Gjennom pandemien har nettopp avbestillinger av reiser stått for rundt 80 prosent av utbetalingene vi har gjort til kundene våre, og har dermed vært den mest aktuelle dekningen i forsikringen for de fleste, sier Handeland.

– Det er viktig å huske på at reiseforsikringen ikke kun dekker avbestillinger til røde land. Skulle du ha bestilt en reise i Norge eller til gule områder i Norden, for så å bli syk før avreise, er dette også dekket av avbestillingsdelen. Dette er reiser som kan koste vel så mye som en tur til sydligere strøk, forteller han.


Fakta:

Hva dekker reiseforsikringen her i Norge som ikke innboforsikringen tar?

En reiseforsikring dekker en rekke ting som innboforsikringen ikke tar – også her i Norge. Eksempler på dette er avbestillinger av reiser innen- og utenlands, forsinkelser/innhenting, sykdom på reise i Norge, tilkalling/hjemreise ved sykdom i nær familie, ulykker utenfor hjemmet og opptil 40.000 kroner per enkeltgjenstand ved tyveri, skader, hærverk og brann.

Kommentarer