Bedriftene som er berørt av avgiftssjokket på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sliter nå i motbakke. I tillegg går den stadig økende grensehandelen direkte utover bedriftenes konkurranseevne. Det viser en fersk medlemsundersøkelse gjennomført av NHO Mat og Drikke.

– Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst — avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. (bildekilde: nhomd.no)

Stortingsflertallets vedtak om avgiftsøkning gir en direkte effekt på lønnsomhet, omsetning og bemanning i 1 av 3 av de berørte bedriftene. Ti prosent opplever at avgiftsøkningen har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, er ikke overrasket over resultatene:

– Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst — avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

-  Regjeringspartiene og Kristelig Folkepartis avgiftssjokk er den direkte foranledningen til at bedrifter som var lønnsomme i 4. kvartal 2017, nå ser røde tall og frykter for fremtidig sysselsetting og verdiskaping.

Brubakk understreker at de skadevirkningene undersøkelsen avdekker blir større for hver dag som går.

– Derfor er det avgjørende at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti nå benytter revidert nasjonalbudsjett til å reversere avgiftsøkningene. Deretter er tiden overmoden for en fullstendig gjennomgang av særavgiftene, der målet er å etablere en konsistent avgiftspolitikk som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import.

Undersøkelsen som er gjort blant de medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke som er omfattet av avgiftsøkningene, viser at:

  • I 26 prosent av bedriftene har avgiftsøkningene i stor grad negativ konsekvens for omsetningen hittil i 2018.
  • Hos 1 av 3 har avgiftsøkningene i stor grad hatt negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet hittil i 2018.
  • 35 prosent av bedriftene forventer at avgiftsøkningene i stor grad vil ha negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet for resten av 2018 og i 2019.
  • 11 prosent oppgir at det i stor grad er sannsynlig at avgiftsøkningene vil føre til nedbemanninger i bedriften, 24 prosent oppgir at de med stor sannsynlighet vil føre til ansettelsesstopp og 22 prosent at de vil få negative konsekvenser for opplæringsstillinger.
  • 1 av 2 bedriftsledere svarer at den økende grensehandelen i stor grad er en utfordring for konkurranseevnen til bedriften.
  • 10 prosent oppfatter at avgiftsøkningen i stor grad har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten.

Les også: ESA vil vurdere de økte særavgiftene (desember 2017)

Flere B2B-nyheter finner du HER og HER — Les flere saker om ESA HER og om EFTA HER 

Kommentarer