– Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Både flyselskap og tilknyttede virksomheter mistet inntekter da pandemien inntraff. Avinor står fortsatt i en svært kritisk økonomisk situasjon. Derfor foreslår vi å bevilge et driftstilskudd til Avinor på i overkant av en milliard kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide - Statsråd
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Foto: Tor Livus Midtbø/SD)

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår regjeringen å bevilge 1050 millioner kroner for å ta høyde for selskapets støttebehov i 2021. Dette kommer i tillegg til de inntil 2,75 milliarder kroner som allerede er bevilget i støtte til Avinor for første halvår i 2021. 

– Målet er at Avinor så raskt som mulig skal kunne omstille seg for å begrense de økonomiske tapene de har hatt som følge av pandemien. Samtidig ønsker regjeringen at Avinor skal være godt rustet til å fortsatt kunne gi et godt tilbud til både flyselskapene og passasjerene også i fremtiden, sier Hareide.

Flere nyheter og artikler om Avinor finner du HER

SAS- DHL - Gate - SVG - Stavanger lufthavn Sola - 2021
SAS og DHL ved gate på SVG – Stavanger lufthavn Sola (foto: ©otoerres)

Kommentarer