Aino Olaisen, styremedlem i PLU, Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark og  Henrik Johansen, daglig leder i PLU sier at Avinor har levert et godt beslutningsgrunnlag i sin konsesjonssøknad for ny flyplass ved Mo i Rana. – Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Henrik Johansen er daglig leder i PLU - Polarsirkelen Lufthavnutvikling (lufthavnutvikling.no)

Henrik Johansen er daglig leder i PLU – Polarsirkelen Lufthavnutvikling (lufthavnutvikling.no)

Avinor legger til grunn en forventet investeringskostnad (styringsramme) på 1,98 mrd. kroner og en kostnadsramme på 2,25 mrd. kroner. I konsesjonssøknaden søkes det om en stor flyplass med rullebane på 2 200 meter, tilpasset flyparken til Norwegian, SAS og utenlandske aktører.

Henrik Johansen i PLU presiserer at det fortsatt gjenstår politiske vedtak om finansiering og prioritering.

– Beslutninger om finansiering på samferdselsområdet har hatt god fremdrift i denne stortingsperioden. Vi forventer den samme offensive holdningen til Polarsirkelen lufthavn, sier Johansen.

Les også: Avinor har levert konsesjonssøknad og forprosjekt for Polarsirkelen lufthavn

Næringslivet i regionen mener det haster sette i gang med bygging.

– Vi ser fram til åpningen av en stor lufthavn på Helgeland. Næringslivet og befolkningen vil få tilgang til et konkurransedyktig tilbud med billige flybilletter og flere daglige direktefly til og fra Oslo. Det vil bli en vekstimpuls for regionen, og vil skape mer bolyst. Derfor det viktig at flyplassen blir realisert så raskt som mulig, sier Aino Olaisen, styremedlem i Polarsirkelen lufthavnutvikling og medeier i oppdrettsselskapet Nova Sea i Lurøy.

I konsesjonssøknaden benytter Avinor trafikktall fra Urbanet Analyse som er langt lavere enn faktiske erfaringstall fra sammenlignbare lufthavner i Norge. Nova Sea og Mo Industripark fikk derfor Møreforskning til å utføre en supplerende markedsanalyse.

– Møreforskning trafikkanalyse sannsynliggjør et betydelig større marked for flytrafikk ved Polarsirkelen lufthavn. Dette demonstreres hver dag ved andre store lufthavner i Norge. Vi er optimister og tror en ny flyplass vil utløse flere investeringer i næringslivet og gjøre regionen mer attraktiv, sier Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland.

Konsesjonssøknaden er et viktig steg på veien til byggestart.

– Det er også oppløftende for framdriften at Samferdselsdepartementet nå legger opp til behandling av ny flyplass så raskt som mulig etter at Luftfartstilsynet har forberedt saken, avslutter Henrik Johansen.

Kommentarer