Avinor ønsker å legge mer til rette for flyfrakt gjennom etablering av nye fraktruter og nye terminaler tilknyttet flyplassene. En sterkt vekst i norsk eksportnæring aktualiserer i stadig større grad behovet for effektiv logistikk ut i verdensmarkedene.

Første landing for Emirates SkyCargo Boeing 777 Freighter på Oslo Lufthavn Gardermoen (Foto: Avinor Oslo Lufthavn)

Avinor lanserte i 2016 en egen strategi for flyfrakt med hovedfokus på Oslo lufthavn for ytterligere å kunne legge til rette for norsk eksportnæring og befeste Norge som det største flyfraktmarkedet i Norden.

Martin Langaas (Foto: Collicare)

– I løpet av fjoråret økte antall ukentlige fraktflygninger på over 100 tonn med 85 prosent, med en samlet kapasitetsøkning i antall tonn på 102 prosent. Dette er ny kapasitet som er helt nødvendig dersom norsk sjømateksport skal kunne fortsette å være konkurransedyktig i årene som kommer. I tillegg opplevde vi en stor vekst på ekspressgods som fraktes av flyselskapene som daglig flyr til og fra Avinors flyplasser, sier cargosjef i Avinor, Martin Langaas.

Ønsker å stimulere til mer flyfrakt

For å møte den forventede eksportveksten fra Norge, og i tett dialog med sjømatnæringen, jobber nå Avinor med flere prosjekter som skal gi bedre forutsetninger for sjømatnæringen til å nå sine vekstmål. Ett av disse er et nytt insentivprogram som har til formål å stimulere til flere nye fraktruter.

– Mange av råvarene Norge eksporterer har kritiske tidskrav før det skal selges på markedet.

Avinor ønsker å legge til rette for at de geografiske avstandene fra norske flyplasser og ut i verdensmarkedene reduseres ved å tilby effektive forbindelser fra Avinor sine flyplasser.

Oppstartsøtten for nye innlands og utlands fraktruter gjelder fra 1. februar 2017. 

Fakta — Oppstartstøtte:

  • Rabatter kan gis til et flyselskap for å fremme nye fraktruter fra en av Avinors lufthavner til en ny destinasjon.
  • Med «ny fraktrute» menes helårsrute med minst en ukentlig avgang mellom to destinasjoner hvor det ikke allerede eksisterer en helårsrute med minst én ukentlig avgang.
  • Dersom det allerede er avganger til flyplasser innenfor samme IATA city pair, defineres destinasjonene ikke som ny, og kvalifiserer ikke til oppstartstøtte.
  • En rute vurderes som ny dersom ingen andre selskaper har drevet frakttransport på strekningen, med minst en ukentlig avgang de siste 12 måneder.
  • Det gis ikke rabatt for flygninger nattestid (24:00-06:00).

Les mere på Avinors egne nettsider HER 

Emirates SkyCargo – Boeing B 777 Freighter (bildekilde: EK)

Kommentarer