54.7 millioner reiste over Avinors flyplasser i 2019, en økning på 0,6 prosent sammenliknet med fjoråret.

Totalt 54.738.165 passasjerer reiste over Avinors flyplasser i 2019 mot 53.765.699 året før. Det gir en økning på 0.6 prosent.

Størst prosentvis økning var det i helikoptertrafikken offshore. Her gikk passasjerantallet opp med 15.9 prosent i forhold til 2018 og endte på totalt 48.070 reisende.

Utenrikstrafikken økte med 1.8 prosent til 22.774.526, mens det var et lite fall i den norske innenrikstrafikken med 0.4 prosent til 30.731.711 reisende på Avinors flyplasser.

Torp Sandefjord lufthavn, Haugesund lufthavn Karmøy og Stord lufthamn driftes av andre aktører enn Avinor og er derfor ikke tatt med i statistikken.

Kommentarer