Avinors resultat og soliditet i inneværende år vil bli sterkt negativt påvirket av koronavirus-pandemien. Det ble understreket i års- og samfunnsansvarsrapporten for 2019, som nylig ble vedtatt av konsernstyret.

Trondheim lufthavn Værnes(©otoerres)

Avinors konserntyre peker på den usikkerheten som nå råder og at ingen kan forutsi når Avinor vil være tilbake i en tilnærmet normal situa­sjon. Selskapet er i løpende dialog med eier om tiltak for å sikre konsernets likviditet og egenkapital.

Parallelt med dialogen med eier arbeides det med banker og finansieringsinstitusjoner for å sikre kortsiktig likviditet. Kostnadsreduserende tiltak gjennomføres fortløpende.

Drift og infrastruktur blir tilpasset det sterkt reduserte trafikkvolumet og det gjennomføres tiltak for å minimere egne ansattes eksponering for smitte og for å ha reserver som kan erstatte mannskaper som får smitte eller blir satt i karantene. I denne forbindelse har Avinor stengt ni flyplasser som har en alternativ flyplass innen rimelig avstand. Beredskap for ambulansefly blir ivaretatt.

Dag Falk-Petersen (Avinor.no)

– Vi har god dialog med alle aktørene i luftfarten og Samferdselsdepartementet. I tillegg vil jeg trekke frem at samarbeidet på tvers mellom forskjellige aktører, som for eksempel innen helse, forsvar, finans og næringsliv, er svært godt, understreker konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

– Det er vårt mål å bidra til å lette på den vanskelige situasjonen de ulike aktørene befinner seg i. Vår egen økonomiske situasjon er også krevende, med tap i milliardklassen, slik den er for store og små foretak i hele Norge og i verden for øvrig”.

Konsernsjefen understreker at et Norge uten luftfart er utenkelig, også i en krisetid: 

– Luftfart er fundamentalt for Norges utvikling, og Avinors sam­funnsoppdrag er å legge til rette for videre utvikling i flytrafikken når den krisen vi nå er inne i er over, avslutter han.

Flere relaterte saker finner du HER og HER

Kommentarer