Avinor skal kutte kostnadene med minst 400 millioner kroner (NOK) innen 1. januar 2021. Saken ble behandlet i konsernets styre tirsdag 11. juni. – Både flyselskaper og øvrige samarbeidspartnere krever kostnadseffektive tjenester. Det skal vi levere på, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Avinor Oslo lufthavn (foto: ©otoerres)

Kostnadsreduksjonene i Avinor vil omfatte samtlige av Konsernets lufthavner, samt stab- og støttefunksjoner.

Det forventes også kostnadsreduksjoner fra kjøp av tjenester fra Avinor Flysikring, som har sin egen effektiviseringsplan med definerte mål.

Avinor har også tidligere redusert kostnader med om lag 600 millioner kroner per år gjennom et eget program fra 2015 til 2018.

Stavanger lufthavn Sola (Ill.foto: ©otoerres)

Detaljering utover høsten

Det arbeides med en detaljert fordeling av kostnadsreduksjonen mellom enhetene som skal innarbeides i budsjettet for 2020, finansiell virksomhetsplan og budsjett 2021. Denne prosessen vil pågå utover høsten.

Lufthavnstruktur og flytilbud berøres ikke.

– Gjennom dette arbeidet skal vi drive våre lufthavner enda mer effektivt enn det vi gjør i dag. Tiltakene handler ikke om å redusere antall lufthavner eller flytilbudet. Effektiv drift av Avinor vil ivareta den gode infrastrukturen vi har for luftfart i Norge, sier Falk-Petersen.

Dag Falk-Petersen (foto: ©otoerres)

– Vi har gode forutsetninger for å lykkes med å være det beste alternativet også i fremtiden. Vi leverer sikre og stabile tjenester med høy kvalitet. Vi har forbedret passasjeropplevelsen, og de kommersielle resultatene våre er gode. Sist, men ikke minst har vi medarbeidere med høy kompetanse. Alt dette skal vi bygge videre på, sier Falk-Petersen.

Flere saker om Avinor finner du HER

Kommentarer