Avinor har etter en anbudsprosess og forhandlinger med tilbyderne nå valgt leverandører til sikkerhetskontroll-tjenester for samtlige lufthavner unntatt Oslo lufthavn, som ikke omfattes av denne kontrakten.

Sikkerhetskontrollen ved Stavanger lufthavn Sola. (Foto: Avinor)

Avtalenes varighet er på fem år med mulighet for fornyelse inntil tre år.

Det er en karenstid før kontrakt kan signeres, men Avinor har tildelt delkontraktene slik:

  • Ved Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner blir det ingen leverandørendring da dagens leverandør Securitas Aviation er tildelt denne delkontrakten (delkontrakt 1).
  • Ved øvrige lufthavner blir det leverandørendring da Nokas Aviation er tildelt delkontraktene 2 og 3, kontrakter Securitas Aviation har i dag.

Oppstart for ny kontraktsperiode er 1. mars 2020. >>>

Flere saker om Avinor finner du HER

Kommentarer