Det er for tiden sterk negativt mediefokus på PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) brukt som råstoff til produksjon av biodiesel til vegtransporten. Det er viktig å informere om at det jet biodrivstoffet Avinor nå tilbyr alle flyselskap på Oslo Lufthavn ikke inneholder palmeolje eller avfallsproduktet PFAD fra palmeoljeproduksjonen, skriver Avinor i en pressemelding.

Air BP er leverandør av det jet biodrivstoffet som nå blir solgt til flyselskap på Oslo Lufthavn. Air BP har allerede inngått avtale om en leveranse på til sammen 1,25 millioner liter til Lufthansa Group, KLM, og SAS. Målet er å øke andelen innblandet jet biodrivstoff gradvis i årene framover og etablere en fast kommersiell leveranse av jet biodrivstoff til Oslo Lufthavn.

Air BP får den første leveransen av jet biodrivstoff fra det Finland-baserte selskapet Neste Porvoo via SkyNrg, en megler som har spesialisert seg på å skaffe og levere biodrivstoff. SkyNrg har opprettet et bærekraftstyre med eksterne, frivillige organisasjoner, som World Wildlife Fund, som styremedlemmer.

Jet biodrivstoffet produseres fra planten Camelina. Camelina-oljen blir levert i regi av ITAKA (the Intiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation) og produseres i Spania av Camelina Company Espana (CCE). ITAKA er et samarbeidsprosjekt med formål å fremme utvikling og bruk av bærekraftig biodrivstoff i Europa. Det finansieres av EU.

Avinor har hele tiden hatt fokus på at det biodrivstoffet vi tilbyr våre kunder på flyplassene skal være bærekraftig. Vi har forholdt oss til bærekraftkriteriene for biodrivstoff som myndighetene har satt, og vi har i alle våre kontrakter og aktiviteter vært svært tydelige på at vi ikke skal benytte biodrivstoff basert på palmeolje. Vi vil også i framtiden etterspørre biodrivstoff fra andre råstoff enn PFAD, for på den måten å bidra til en så rask utfasing av PFAD som mulig.

Avinor har øremerket inntil 100 millioner kroner over en tiårsperiode (2013-2022) for tiltak og prosjekter som kan bidra til å fase inn biodrivstoff i norsk luftfart, gjerne produsert i Norge. Den mest interessante råvaren i Norge ser ut til å være avfall fra skogsindustrien. I følge industrien selv vil dette råstoffet sannsynligvis vil kunne dekke en stor del av behovet, men ikke alt. Det vil fortsatt være behov for import av bærekraftig biodrivstoff. Fullskala produksjon av biodrivstoff fra norsk skogvirke kan realiseres fra 2020—2025.

Avinor samarbeider med blant andre ZERO for å sørge for at biodrivstoffet konsernet benytter til enhver tid tilfredsstiller gjeldende «best practice» mht bærekraft. Men vi er også avhengig av at myndighetene lager gode og robuste bærekraftkriterier.

Kommentarer