Det blir ingen streik blant de ansatte i drivstofforsyningen på Oslo lufthavn Gardermoen. Etter mer enn 10 timers mekling på overtid kom Parat og Norsk Industri til enighet om endringene i Oljetransportavtalen. Avtalen omfatter Parats medlemmer på de største flyplassene i landet, herunder Gardermoen, Værnes, Flesland, Sola og Bodø.

– Vi har fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnssatsene og nye bestemmelser som sikrer likeverdig avlønning av alle ansatte som må jobbe på bevegelig helligdag, sier leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Partene er også enige om å utrede kriteriene for hva som kan anses som relevant fagbrev, og hvilke konsekvenser det kan få om dagens bestemmelser endres.

Det økonomiske oppgjøret innebærer bla at:

  • Alle får et generelt tillegg på kr 0,75 per time fra 1. april 2014.
  • runnlaget for beregning av skift og turnustillegg oppjusteres med 5,7% fra kr 219,74 til kr 232,27

Resultatet vil bli sendt på uravstemning til Parats medlemmer som er omfattet av avtalen.

Kommentarer