Finværet gjør at grill-lysten og skogbrannfaren øker. – Hvert år ser vi at uforsiktig bruk av grill og ild fører til gress-, skog- og husbrann, sier brannekspert.

Grilling - friluftsliv - brannfare - Frende forsikring
Med finvær kommer grill-lysten. Men noen regler må du huske. (Foto: Gregorio Luiz Gomez/Unsplash)

Det er meldt knallvær over store deler av Sør-Norge denne uken og flere steder kan oppleve sommertemperaturer på 20 grader.

– Kombinasjonen varmt vær og glede over en forsiktig gjenåpning av samfunnet må ikke gå for langt. Vær forsiktig med bruk av engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.

Skogbrannfaren øker

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare flere steder i Viken, Innlandet, Agder, samt Vestfold og Telemark utover i uken.

– Husk at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september. Slik er det hvert år, sier Øren.

De vanligste feilene

Det skal ikke mye til for å starte en brann.

– Dessverre er det mange som tar unødvendige sjanser. De vanligste feilene er å grille for tett på husvegger eller å kaste grillaske i søppelspannet, sier Øren.

Han ramser opp flere typiske feil grillglade nordmenn gjentar år etter år:

 • Ikke sett engangsgrillen på brennbart materiale. Sett den på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress.
 • Griller du på terrassen eller annet brennbart underlag, skaff en steinhelle eller en gulvbeskytter.
 • Så lenge grillen er varm må du holde den under oppsyn.
 • Aldri la barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill.
 • Ha alltid godt med vann i nærheten. 

Slik slokker du engangsgrillen

Engangsgrillen er favoritten for mange. Den er enkel å sette opp og enkel å kvitte seg med. Eller er den det?

– Husk at det tar lang tid før engangsgrillen er kald nok til å kastes etter bruk! Vi anbefaler at du bruker godt med vann til å kjøle og slokke. Det trengs gjerne mer vann enn du tror. Hvis du ikke bruker nok fordamper vannet og selv små glør inne i småvått brensel kan antenne på nytt, sier Frendes fagsjef.

Ifølge Landbrukets Brannkomite viser forsøk at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm i mellom syv og ti timer hvis den ikke slokkes. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.

Alkoholfella

En del drikker også for mye alkohol mens de griller.

– Mengder med alkohol har ingenting med grilling å gjøre. Vent med det til maten er ferdig og grillen er kald, sier Øystein Øren i Frende Forsikring.

Grillvettreglene – grunnleggende sikkerhetsråd ved grilling
Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.
  Kilde: Brannvernforeningen

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Sikker hverdag

Kommentarer