I et møte med byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg nylig understreket Kirsten Steenberg og Einar Spurkeland fra Schenker AS varene må frem på en mer effektiv måte enn i dag.

Bylogistikk må bli en del av bymiljøavtalene på linje med kollektiv persontransport. Bedre fremkommelighet for biler i samlasting av gods vil bety færre vare- og lastebiler i sentrum.

Tiden er overmoden for å prioritere godstransport fremfor personbiltransport uavhengig av motortype på personbilene. En person med bil og matpakke tar like stor plass uansett motor.

– Dette må vi gjøre noe med, sier Einar Spurkeland.

– Godsprioritering må bli en del av byenes transportpolitikk. Det betyr at man i Oslo sentrum må tilrettelegge lastebilstopp på samme måte som busstopp. Egne merkede lastestopp kan kombineres med soner hvor lastebiler kan stå fritt og levere varer inntil 30 minutter. Begge disse løsningene praktiseres i utlandet.

Færre laste- og varebiler i sentrum gir mindre utslipp og en mer effektiv bylogistikk. Dette kan kombineres med utvidet tid for varelevering til butikker og kontorer. I gågater kan man i dag levere stort sett fra kl. 10:00. Tidligere levering vil gi mindre press på byarealene.

Kommentarer