Etter ønske fra publikum vil Biltemas to fly; en Supermarine Spitfire og en P-51 Mustang være klar for flere nye oppvisninger i 2019.

Oppvisning med Spitfire og Mustang under Flydagen på Sola (foto: ©otoerres)

Sjefflyger i 2019 vil være Espen Tjetland, men også Rein Inge Hoff vil operere flyene. Begge er lokale og erfarne flygere i flymiljøet på Sola.

Det vil på disse arrangementer også bli aktiviteter på bakkenivå, som salg av varer og utstillinger. Flyene vil ha base ved Stavanger Lufthavn Sola.

Det er ennå ikke klart hvilke flyshow som det blir aktuelt å delta på i 2019.

Spitfire – helteflyet fra slaget om Storbritannia i 1940 (foto: ©otoerres)

Mustang har samme motor som Spitfire , men veier et tonn mer. (foto: ©otoerres)

Kommentarer